Individuální terapie pro děti

Nástup do 1. třídy i předškolní příprava je pro mnoho dětí velmi náročná. Nabízíme terapie, které tento nástup dětem usnadní.

Rozvoji dětí se věnují individuální terapie:

Elkoninova metoda 

Maxík

Elkoninova metoda

Program vychází z tréninku dle Elkonina. To je metoda, která vede k vytvoření základů budoucího čtení.

Tato individuální terapie se zaměřuje na trénink fonematického uvědomování dle Elkonina. To je metoda, která vede k vytvoření základů budoucího čtení. Rozvíjí dovednosti, které chybí většině neúspěšných čtenářů na ZŠ. Metoda rozvíjí myšlení, rozšiřuje slovní zásobu a poznávací schopnosti dětí. Kroužek napomáhá předcházet specifickým poruchám učení (dyslexie, dysgrafie atd).

Terapii vedou logopedky PhDr. Dana Kramářová a PhDr. Barbora Kučerová

Je vhodná pro:

  • všechny děti před vstupem do ZŠ jako stimulační program
  • děti s odloženou školní docházkou
  • děti s těžkostmi ve vývoji řeči
  • děti, jejichž rodiče jsou dyslektici
  • děti s těžkými vývojovými poruchami
  • děti z cizojazyčného prostředí
  • děti, které mají problémy se čtením v prvních letech školní docházky

Maxík

Program je zaměřen na rozvoj školních dovedností a usnadňuje dětem vstup do 1. třídy.

Věnujeme se rozvoji školních dovedností a vede k úspěšnému zvládnutí čtení, psaní a počítání. Je vhodný pro všechny děti před vstupem do 1. třídy ZŠ, pro děti s odkladem školní docházky, ale také pro malé školáky, kterým se psaní, čtení a počítání ve škole příliš nedaří.

Terapii vedou logopedky Mgr. Iva Kučerová, PhDr. Dana Kramářová a psycholožka Mgr. Tereza Zahradníková

Objednejte se na naši kliniku

Rádi Vám pomůžeme žít bez bariér.