Individuální terapie pro děti

Nástup do 1. třídy i předškolní příprava je pro mnoho dětí velmi náročná. Nabízíme terapie, které tento nástup dětem usnadní.

Rozvoji dětí se věnují individuální terapie:

Elkoninova metoda 

Maxík

HYPO

Instrumentální obohacování

Elkoninova metoda

Program vychází z tréninku dle Elkonina. To je metoda, která vede k vytvoření základů budoucího čtení.

Tato individuální terapie se zaměřuje na trénink fonematického uvědomování dle Elkonina. To je metoda, která vede k vytvoření základů budoucího čtení. Rozvíjí dovednosti, které chybí většině neúspěšných čtenářů na ZŠ. Metoda rozvíjí myšlení, rozšiřuje slovní zásobu a poznávací schopnosti dětí. Kroužek napomáhá předcházet specifickým poruchám učení (dyslexie, dysgrafie atd).

Terapii vedou logopedky PhDr. Dana Kramářová, PhDr. Barbora Kučerová, Mgr. Kateřina Žáková a Mgr. Iva Kučerová

Je vhodná pro:

 • všechny děti před vstupem do ZŠ jako stimulační program
 • děti s odloženou školní docházkou
 • děti s těžkostmi ve vývoji řeči
 • děti, jejichž rodiče jsou dyslektici
 • děti s těžkými vývojovými poruchami
 • děti z cizojazyčného prostředí
 • děti, které mají problémy se čtením v prvních letech školní docházky

Maxík

Program je zaměřen na rozvoj školních dovedností a usnadňuje dětem vstup do 1. třídy.

Věnujeme se rozvoji školních dovedností a vede k úspěšnému zvládnutí čtení, psaní a počítání. Je vhodný pro všechny děti před vstupem do 1. třídy ZŠ, pro děti s odkladem školní docházky, ale také pro malé školáky, kterým se psaní, čtení a počítání ve škole příliš nedaří.

Terapii vedou logopedky Mgr. Iva Kučerová, PhDr. Dana Kramářová, PhDr. Barbora Kučerová, Mgr Kateřina Žáková a Bc. Helena Radová

HYPO

Program  HYPO je Prevence poruch učení v předškolním věku a raném školním věku. Hlavním cílem programu je posílení koncentrace a pozornosti  a stimulace percepčně kognitivních funkcí  u dětí ve věku 5,5-8 let. Podmínkou je partnerská spolupráce logopeda-rodiče-dítěte

Pro koho je program HYPO určen:

 • děti s poruchou pozornosti ADHD, ADD
 • děti s odkladem školní docházky
 • stimulační program pro všechny děti na úspěšné zvládnutí role školáka
 • může koncepčně navazovat na Elkonin a MAXÍK (fonematický sluch, grafomotorika, pozornost)

Terapii vedou logopedky PhDr. Dana Kramářová a PhDr. Barbora Kučerová

Instrumentální obohacování

Rozvíjí kritické myšlení a schopnosti se učit (učíme se učit) - rozvoj kognitivních funkcí a je určeno dětem od 9 let. Používá se u dětí se specifickými poruchami učení, ale i jako nástroj rozvoje a zvyšování intelektového potenciálu dětí i dospělých.

Terapii vede psycholožka PhDr. Tereza Cajthamlová

Make an appointment at our clinic

We will be happy to help you live without barriers.