Aktuální nabídka kroužků 

Jóga pro děti

Termín: 2. května - 27. června 2022

Základem dětské jógy je využívání přirozeného pohybu dětí. Cvičíme formou her za doprovodu říkanek, písniček a vyprávění pohádek.

Činnost kroužku je zaměřena na:

•    správné držení těla
•    rovnováhu a koordinaci
•    práci s dechem

Kdy: pondělí 15.00 -16.00 hod.

Kde: Vsetínská 20, Brno

Cena: 200 Kč/lekce

Rozvoj sluchového vnímání

Termín: 6. dubna - 29. června 2022

V kolektivním kroužku si děti prostřednictvím zábavy a her rozvíjí fonematický sluch.  

Činnost kroužku je zaměřena na:

 • procvičování sluchového vnímání
 • rozvoj pozornosti
 • rozvoj vnímání rytmua  melodie
 • obohacování slovní zásoby

Kdy: středa 16.30 -17.30 hod.

Kde: Vsetínská 20, Brno

Cena: 2 500 Kč/13 lekcí

Číslo účtu: 27-8588550287/0100

Variabilní symbol: 2005143

Myofunkční cvičení pro děti

V kroužku se děti prostřednictvím zábavy a her učí nácvik správného dechového stereotypu.  Posilují svalstvo, které se podílí na artikulaci, polykání a sání, zaměřují se na nácvik správné klidové polohy jazyka.

Činnost kroužku je zaměřena na:

 • procvičování hrubé a jemné motoriky
 • dechová a fonační cvičení
 • cvičení zlepšující sílu a stabilitu čelisti
 • mimická cvičení – posilování motoriky rtů, tváří, obličejových svalů
 • posilování motoriky jazyka
 • Nácvik správného dechového stereotypu
 • Nácvik pohyblivosti měkkého patra, jeho posílení

Kdy: pondělí 16 -17 hod.

Kde: Vsetínská 20, Brno

Cena: 3 950 Kč/pololetí (20 lekcí)

Číslo účtu: 27-8588550287/0100

Variabilní symbol: 2005167

Elkonin - čtení, psaní jako hraní

Kroužek rozvíjí myšlení, rozšiřuje slovní zásobu a poznávací schopnosti dětí a napomáhá předcházet specifickým poruchám učení (dyslexie, dysgrafie atd.) V rámci kolektivní činnosti kroužek rozvíjí dovednosti, které chybí většině neúspěšných čtenářů ze ZŠ. Metoda vychází z tréninku fonematického uvědomování dle Elkonina a vede k vytvoření základů budoucího čtení. 

Je vhodný pro:

 • všechny děti před vstupem do ZŠ jako stimulační program
 • děti s odloženou školní docházkou
 • děti s těžkostmi ve vývoji řeči
 • děti, u kterých se v rodině vyskytuje dyslexie

Kdy: úterý 16 -17 hod.

Kde: Vsetínská 20, Brno

Cena: 3 950 Kč/pololetí (20 lekcí)

Číslo účtu: 27-8588550287/0100

Variabilní symbol: 2005026

Skupinová terapie pro nápravu poruch plynulosti řeči (koktavost, breptavost)

Skupinová terapie je vhodná pro děti i dospělé, kteří vnímají obtíže v plynulosti řeči, tlak nebo stres při běžné komunikaci.

Cílem kroužku je:

 • najít v sobě sílu zmírnit nebo zcela překonat neplynulost
 • naučit se užívat techniky plynulé řeči v praxi
 • posílit sebevědomí navzdory neplynulé řeči

Kdy: děti - pondělí 16 - 17 hod.   dospělí - čtvrtek 16.30 - 17.30 hod.

Kde: Vsetínská 20, Brno

Cena: 3 950 Kč/pololetí (20 lekcí)

Číslo účtu: 27-8588550287/0100

Variabilní symbol: 2005021

Skupinová terapie pro klienty s afázií

Tato skupinová terapie je určena zejména dospělým klientům s obtížemi v komunikaci následkem mozkových příhod či kraniotraumat. 20 lekcí.

Činnost kroužku je zaměřena na:

 • podpora komunikace
 • výbavnost slov, čtení, psaní
 • rozvoj funkcionální komunikace
 • uplatnění alternativních komunikačních technik
 • paměťové cvičení a cvičení pro podporu koncentrace
 • konverzační trénink a sdílení zkušeností v rámci skupiny, sociální poradenství

Kdy: středa 8.30 - 10.00 hod., středa 10.30 - 12.00 hod.

Kde: Vsetínská 20, Brno