Logopedické kroužky Brno

Myofunkční cvičení pro děti

V kroužku se děti prostřednictvím zábavy a her učí nácvik správného dechového stereotypu.  Posilují svalstvo, které se podílí na artikulaci, polykání a sání, zaměřují se na nácvik správné klidové polohy jazyka.

Činnost kroužku je zaměřena na:

 • procvičování hrubé a jemné motoriky
 • dechová a fonační cvičení
 • cvičení zlepšující sílu a stabilitu čelisti
 • mimická cvičení – posilování motoriky rtů, tváří, obličejových svalů
 • posilování motoriky jazyka

Kdy: úterý 16 -17 hod.

Kde: Vsetínská 20, Brno

Cena: 3 950 Kč/pololetí

Mluvení hrou

Kroužek je vhodný především pro děti s vývojovou dysfázií.  Ve spojení s individuální logopedickou terapií pozitivně ovlivňuje celkový vývoj dítěte včetně rozvoje řeči.

Rozvíjíme:

 • jemnou motoriku, hrubou motoriku i oromotoriku
 • zrakovou a sluchovou percepci, paměť a diferenciaci
 • prostorovou a časoprostorovou orientaci
 • rytmizaci, fonematický sluch
 • kresebné dovednosti, správné grafomotorické návyky, aj.

Kdy: pondělí 16 -17 hod.

Kde: Vsetínská 20, Brno

Cena: 3 950 Kč/pololetí

Skupinová terapie pro děti i dospělé s dg. Balbuties (koktavost)

Skupinová terapie je vhodná pro děti i dospělé, kteří vnímají obtíže v plynulosti řeči, tlak nebo stres při běžné komunikaci.

Cílem kroužku je:

 • najít v sobě sílu zmírnit nebo zcela překonat neplynulost
 • naučit se užívat techniky plynulé řeči v praxi
 • posílit sebevědomí navzdory neplynulé řeči

Kdy: děti - pondělí 16 - 17 hod.   dospělí - čtvrtek 16.30 - 17.30 hod.

Kde: Vsetínská 20, Brno

Cena: 3 950 Kč/pololetí

Skupinová terapie pro klienty s afázií

Tato skupinová terapie je určena zejména dospělým klientům s obtížemi v komunikaci následkem mozkových příhod či kraniotraumat.

Činnost kroužku je zaměřena na:

 • podpora komunikace
 • výbavnost slov, čtení, psaní
 • rozvoj funkcionální komunikace
 • uplatnění alternativních komunikačních technik
 • paměťové cvičení a cvičení pro podporu koncentrace
 • konverzační trénink a sdílení zkušeností v rámci skupiny, sociální poradenství

Kdy: středa 9 - 10.30 hod., středa 11 - 12.30 hod.

Kde: Vsetínská 20, Brno