Aktuální nabídka kroužků 

Edukativně stimulační skupina  (ESS)

Na kroužek dochází s dítětem i rodič

Termín: I. pololetí: 12. 9. 23 - 30.1. 24

                II. pololetí: 6. 2. 24 - 25.6. 24 

Cílem programu je komplexní a systematický vývoj dítěte v předškolním věku.

Nejste si jisti, zda Vaše dítě zvládne nástup do školy? Potřebujete zapracovat na dovednostech, které jsou pro dítě ve škole důležité? Navštivte edukativně stimulační skupinu! 


Hravou formou rozvíjíme schopnosti a dovednosti důležité pro: 

•    čtení, psaní, počítání 
•    soustředění se na činnosti úkolového typu 
•    práci a komunikaci v kolektivu

Kdy: úterý 16.00 -17.00 hod.

Kde: Vsetínská 20, Brno

Cena: 4 400 Kč/pololetí 

Číslo účtu: 27-8588550287/0100

Variabilní symbol: 2005173

Do poznámky, prosím, uveďte jméno a příjmení klienta zapsaného do kroužku. 

 

Rozvoj sluchového vnímání

Termín: I. pololetí: 13. 9. 23 - 31. 1. 24

                II. pololetí: 7. 2. 24 - 26. 6. 24

V kolektivním kroužku si děti prostřednictvím zábavy a her rozvíjí fonematický sluch.  

Činnost kroužku je zaměřena na:

 • procvičování sluchového vnímání
 • rozvoj pozornosti
 • rozvoj vnímání rytmua  melodie
 • obohacování slovní zásoby

Kdy: středa 16.30 -17.30 hod.

Kde: Vsetínská 20, Brno

Cena: 4 400 Kč/pololetí 

Číslo účtu: 27-8588550287/0100

Variabilní symbol: 2005143

Do poznámky, prosím, uveďte jméno a příjmení klienta zapsaného do kroužku. 

Myofunkční cvičení pro děti

Termín: I. pololetí: 11. 9. 23 - 29.1. 24

                II. pololetí: 5. 2. 24 - 24.6. 24

V kroužku se děti prostřednictvím zábavy a her učí nácvik správného dechového stereotypu.  Posilují svalstvo, které se podílí na artikulaci, polykání a sání, zaměřují se na nácvik správné klidové polohy jazyka.

Činnost kroužku je zaměřena na:

 • procvičování hrubé a jemné motoriky
 • dechová a fonační cvičení
 • cvičení zlepšující sílu a stabilitu čelisti
 • mimická cvičení – posilování motoriky rtů, tváří, obličejových svalů
 • posilování motoriky jazyka
 • Nácvik správného dechového stereotypu
 • Nácvik pohyblivosti měkkého patra, jeho posílení

Kdy: pondělí 16 -17 hod.

Kde: Vsetínská 20, Brno

Cena: 4 400 Kč/pololetí 

Číslo účtu: 27-8588550287/0100

Variabilní symbol: 2005177

Do poznámky, prosím, uveďte jméno a příjmení klienta zapsaného do kroužku. 

Elkonin - čtení, psaní jako hraní 

Termín:  I. pololetí: 11. 9. 23 - 29.1. 24

                 II. pololetí: 5. 2. 24 - 24.6. 24 

Kroužek rozvíjí myšlení, rozšiřuje slovní zásobu a poznávací schopnosti dětí a napomáhá předcházet specifickým poruchám učení (dyslexie, dysgrafie atd.) V rámci kolektivní činnosti kroužek rozvíjí dovednosti, které chybí většině neúspěšných čtenářů ze ZŠ. Metoda vychází z tréninku fonematického uvědomování dle Elkonina a vede k vytvoření základů budoucího čtení. 

Je vhodný pro:

 • všechny děti před vstupem do ZŠ jako stimulační program
 • děti s odloženou školní docházkou
 • děti s těžkostmi ve vývoji řeči
 • děti, u kterých se v rodině vyskytuje dyslexie

Kdy:  pondělí 15.30 - 16.30 hod.

Kde: Vsetínská 20, Brno

Cena: 4 400 Kč/pololetí 

Číslo účtu: 27-8588550287/0100

Variabilní symbol:  2005026

Do poznámky, prosím, uveďte jméno a příjmení klienta zapsaného do kroužku. 

Skupinová terapie pro nápravu poruch plynulosti řeči (koktavost, breptavost) 

V případě zájmu kontaktujte PhDr. Petra Staníčka na petr.stanicek@logoped.cz

Termín: Děti     -    I. pololetí: 11. 9. 23 - 29.1. 24  

                                  II. pololetí: 5. 2. 24 - 24.6. 24

           Dospělí    -    I. pololetí: 14. 9. 23 - 25.1. 24

                                  II. pololetí: 1. 2. 24 - 27.6. 24

Skupinová terapie je vhodná pro děti i dospělé, kteří vnímají obtíže v plynulosti řeči, tlak nebo stres při běžné komunikaci.

Cílem kroužku je:

 • najít v sobě sílu zmírnit nebo zcela překonat neplynulost
 • naučit se užívat techniky plynulé řeči v praxi
 • posílit sebevědomí navzdory neplynulé řeči

Kdy: děti - pondělí 16 - 17 hod.  

         dospělí - čtvrtek 16.30 - 17.30 hod.

Kde: Vsetínská 20, Brno

Cena: 4 400 Kč/pololetí 

Číslo účtu: 27-8588550287/0100

Variabilní symbol: 2005021

Do poznámky, prosím, uveďte jméno a příjmení klienta zapsaného do kroužku. 

Skupinová terapie pro klienty s afázií 

Tato skupinová terapie je určena zejména dospělým klientům s obtížemi v komunikaci následkem mozkových příhod či kraniotraumat. 20 lekcí.

Činnost kroužku je zaměřena na:

 • podpora komunikace
 • výbavnost slov, čtení, psaní
 • rozvoj funkcionální komunikace
 • uplatnění alternativních komunikačních technik
 • paměťové cvičení a cvičení pro podporu koncentrace
 • konverzační trénink a sdílení zkušeností v rámci skupiny, sociální poradenství

Kdy:  středa 8.30 - 10.00 hod.

Kde: Vsetínská 20, Brno

Do poznámky, prosím, uveďte jméno a příjmení klienta zapsaného do kroužku.