Logopedické kroužky Brno

Myofunctional exercises for children

In the group, children learn to practice the right breathing habits through entertaining activities and games. They strengthen the muscles involved in articulation, swallowing, and sucking. They focus on practicing the correct resting position of the tongue.

Činnost kroužku je zaměřena na:

 • procvičování hrubé a jemné motoriky
 • dechová a fonační cvičení
 • cvičení zlepšující sílu a stabilitu čelisti
 • mimická cvičení – posilování motoriky rtů, tváří, obličejových svalů
 • posilování motoriky jazyka

Kdy: úterý 16 -17 hod.

Kde: Vsetínská 20, Brno

Cena: 3 950 Kč/pololetí

Talking games group
 

Kroužek je vhodný především pro děti s vývojovou dysfázií.  Ve spojení s individuální logopedickou terapií pozitivně ovlivňuje celkový vývoj dítěte včetně rozvoje řeči.

Rozvíjíme:

 • jemnou motoriku, hrubou motoriku i oromotoriku
 • zrakovou a sluchovou percepci, paměť a diferenciaci
 • prostorovou a časoprostorovou orientaci
 • rytmizaci, fonematický sluch
 • kresebné dovednosti, správné grafomotorické návyky, aj.

Kdy: pondělí 16 -17 hod.

Kde: Vsetínská 20, Brno

Cena: 3 950 Kč/pololetí

Skupinová terapie pro děti i dospělé s dg. Balbuties (koktavost)

Skupinová terapie je vhodná pro děti i dospělé, kteří vnímají obtíže v plynulosti řeči, tlak nebo stres při běžné komunikaci.

Cílem kroužku je:

 • najít v sobě sílu zmírnit nebo zcela překonat neplynulost
 • naučit se užívat techniky plynulé řeči v praxi
 • posílit sebevědomí navzdory neplynulé řeči

Kdy: děti - pondělí 16 - 17 hod.   dospělí - čtvrtek 16.30 - 17.30 hod.

Kde: Vsetínská 20, Brno

Cena: 3 950 Kč/pololetí

Skupinová terapie pro klienty s afázií

Tato skupinová terapie je určena zejména dospělým klientům s obtížemi v komunikaci následkem mozkových příhod či kraniotraumat.

Činnost kroužku je zaměřena na:

 • podpora komunikace
 • výbavnost slov, čtení, psaní
 • rozvoj funkcionální komunikace
 • uplatnění alternativních komunikačních technik
 • paměťové cvičení a cvičení pro podporu koncentrace
 • konverzační trénink a sdílení zkušeností v rámci skupiny, sociální poradenství

Kdy: středa 9 - 10.30 hod., středa 11 - 12.30 hod.

Kde: Vsetínská 20, Brno

Do školy s úsměvem

Kroužek je zaměřen na základní dovednosti, které jsou ve škole rozvíjeny na dovednosti studijní.

Činnost kroužku je zaměřena na :

 • řeč a komunikační schopnosti
 • psychomotoriku, grafomotoriku
 • předcházení specifickým poruchám učení
 • motorické dovednosti (cvičení hrubé a jemné motoriky)
 • estetickou činnost (výtvarná, hudební a literární výchova)
 • sebeobslužné dovednosti směřující k samostatnosti dítěte

Kdy: pondělí 16 -17 hod.

Kde: Merhautova 112, Brno

Cena: 3 950 Kč/pololetí