Ohlédnutí za 21. ročníkem Mezinárodní logopedické konference

Občanské sdružení LOGO organizuje pravidelně již od svého založení v roce 2002 u příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti Mezinárodní logopedickou konferenci.

Na konferenci jsou zváni vždy velmi kvalitní přednášející – přední specialisté na logopedii nejen z ČR, ale i ze zahraniční. Letošní 21. ročník proběhl v pátek 10. listopadu v Brně

za finanční podpory statutárního města Brně a pod záštitou paní primátorky města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.

Touto cestou děkujeme pracovníkům Občanského sdružení LOGO, z.s. za perfektní organizaci celé konference, zejména jeho ředitelce Ing. Michaele Kubalové.

Přednášky českých i zahraničních specialistů byly neskutečně přínosné a zajímavé. Příští rok se těšíme na další ročník a věříme, že zájem ze strany logopedů bude ještě větší.

Všem zájemcům o tento obor ať už z řad logopedů nebo široké veřejnosti doporučujeme účast na této ojedinělé akci v rámci České republiky.

Více informací o konferenci najdete na stránkách: www.denkoktavosti.cz nebo www.logopedickakonference.cz