Terapeutická brčka a kazoo - jak s nimi pracovat?

V měsíci březnu na našem e-shopu www.moje-pomucky.com přibyly dvě novinky - terapeutická brčka a trumpetka kazoo. K čemu tyto pomůcky slouží, pro koho jsou určeny a jak se s nimi pracuje? To se dozvíte v tomto článku. 

Terapeutická brčka jsou speciální pomůcky používané v klinické logopedii. Při správném držení brček rty se při pití tekutiny posiluje svalstvo orofaciální oblasti (rty, tváře, jazyk, měkké patro). Pokud dítě pije brčkem s protruzí rtů (rty jsou u pití nastaveny do obloučku), dochází ke stimulaci retrakce jazyka (pohyb jazyka směrem vzad) a posilování kořene jazyka. Současně se dítě učí korektnímu způsobu polykání.

V logopediké terapii využíváme terapeutická brčka zejména při korekci nesprávné klidové polohy jazyka (nejčastěji na spodiny dutiny ústní nebo mezi zuby při zlozvyku otevřených úst během dne i během spánku) či interdentálně (mezizubně) tvořených hlásek (nejčastěji hlásek TDN a sykavek ostrých – C,S,Z).

Pití terapeutickými brčky má různé stupně obtížnosti, záleží na jejich zkroucení. Čím více je brčko zatočené, tím je obtížnější tekutinu nasát. Začínáme proto vždy tím nejjednodušším a postupně, ve chvíli kdy se dítě naučilo správně tekutinu nasát a korektně polknout, přecházíme k brčkům obtížnějším. Pro ještě větší obtížnost, je možné postupně nasávat i tekutinu zahuštěnou.

Trumpetka kazoo je zábavný hudební nástroj, který tvoří zvuk pomocí foukání s využitím hlasu. Je současně terapeutická i zábavná, především pro svůj bzučivý zvuk. Děti i dospělé hraní na kazoo velice baví.  Děti tak prožijí pocit, že umí hrát na dechový nástroj, pouze za použití svého hlasu. Stačí umět zabroukat nějakou melodii a naučit se na kazoo foukat.Melodie se mění pouze změnou hlasové výšky .

Pro děti nebo i dospělé s poruchami řeči může trumpetka kazoo pomoci hned v několika oblastech. Jako vhodnou pomůcku v logopedii doporučujeme kazoo například pro rozvoj: 

  • koordinace orálních svalů 
  • koordinace dechu a fonace (tvorby hlasu) 
  • rytmizace 
  • schopnosti měnit výšku tónu v hlase 
  • melodizace 
  • usměrňování výdechového proudu