Koktavost, breptavost I. - diagnostika


Přednášející

PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA,

prim. PhDr. Petr Staníček

Termín

7.2. - 8.2.2020

Místo

Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno

Cena

2200,- Kč

Hodinová dotace

14 učebních hodin

Kapacita

Maximálně 20 osob

Odborný garant

PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

Akreditovaný kurz MZČR, kredity:

AKL ČR


Obsah kurzu

  • Teoretické základy pro diagnostiku poruch plynulosti řeči
  • Zásady rozvoje řeči a psychologické mezníky vývoje řeči
  • Patologie vývoje dětské řeči se zřetelem na poruchy plynulosti
  • Rozdělení poruch plynulosti
  • Diagnostika a diferenciální diagnostika poruch plynulosti řeči, členění těchto poruch, symptomatologie
  • Klinická psychologie - problematika řečové komunikace a jejich poruch. Základy diagnostiky a terapie
  • Koktavost a breptavost z pohledu neurologa

Přihláška na kurz

Údaje o účastníkovi

Místo pro poznámku

Účastník kurzu dává svůj souhlas k tomu, aby společnost zpracovávala a uchovávala osobní údaje uchazeče obsažené v této přihlášce,  a to za účelem realizace příslušného stáže. Účastník kurzu dále potvrzuje, že byl:

a/ informován o podmínkách zpracování a uchovávání jeho osobních údajů společností ve smyslu ust. par. 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ust. čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 

b/ poučen o svých právech subjektu údajů dle citovaných právních předpisů.

Kapacita události je již vyčerpána