Rozvoj komunikace u dětí s poruchou autistického spektra I.


Přednášející

PhDr. Romana Straussová, Ph.D

Termín

4.10. – 5.10.2019

Místo

Soukromá klinika LOGO s.r.o.
Multifunkční místnost
Vsetínská 20, Brno

Cena

1900,- Kč

Hodinová dotace

13 učebních hodin 

Kapacita

Maximálně 20 osob

Odborný garant

PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA


Obsah kurzu

  • Oblasti selhání a symptomatika poruch autistického spektra – PAS. Seznámení se 
  • screeningovou metodou pro děti do 6 let CARS (The Childhood Autism Rating Scale)
  • Problematika vývojové dysfázie a PAS
  • Rozumění řeči a pasivní slovní zásoba
  • Teoretická východiska pro nácvik funkční komunikace u dětí s PAS

Kurz je přednostně určen pro klinické logopedy.

Přihláška na kurz

Údaje o účastníkovi

Místo pro poznámku

Účastník kurzu dává svůj souhlas k tomu, aby společnost zpracovávala a uchovávala osobní údaje uchazeče obsažené v této přihlášce,  a to za účelem realizace příslušného stáže. Účastník kurzu dále potvrzuje, že byl:

a/ informován o podmínkách zpracování a uchovávání jeho osobních údajů společností ve smyslu ust. par. 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ust. čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 

b/ poučen o svých právech subjektu údajů dle citovaných právních předpisů.

Kapacita události je již vyčerpána