Úvod do myofunkční terapie


Přednášející

Mgr. Radka Florianová

Termín

29.5.2020

Místo

Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno

Cena

1450,- Kč

Hodinová dotace

9 učebních hodin

Kapacita

Maximálně 20 osob

Odborný garant

PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

Akreditovaný kurz MZČR, kredity:

AKL ČR


Obsah kurzu

  • Anatomie orofaciálního svalstva
  • Principy myofunkční terapie
  • Aplikace myofukční terapie: od dětských po dospělé
  • Význam myofunkční terapie
  • Analýza a diagnostika orofaciálního svalstva

  • Hodnocení pacienta s poruchami orofaciálního svalstva
  • Vyšetřovací metody pro myofunkční terapii
  • Postupy pro terapii změněných orálních funkcí
  • Důležitost edukace a reedukace orofaciálního svalstva
  • Praktické ukázky

Kurz je určen pro logopedy, kteří mají praxi minimálně 2 roky.

Přihláška na kurz

Údaje o účastníkovi

Místo pro poznámku

Účastník kurzu dává svůj souhlas k tomu, aby společnost zpracovávala a uchovávala osobní údaje uchazeče obsažené v této přihlášce,  a to za účelem realizace příslušného stáže. Účastník kurzu dále potvrzuje, že byl:

a/ informován o podmínkách zpracování a uchovávání jeho osobních údajů společností ve smyslu ust. par. 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ust. čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 

b/ poučen o svých právech subjektu údajů dle citovaných právních předpisů.

Kapacita události je již vyčerpána