Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi

Přednášející: Dr. Petr Bitnar, Ph.D.

Termín: 25. 10. 2023

Čas:  9-18 hod.

Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno

Cena: 5500,- Kč

Hodinová dotace: 10 učebních hodin

Kapacita: maximálně 20 osob

Kontakt pro dotazy: Ing. Andrea Zemánková, logoeduca@logoped.cz

Témata:

9:00 – 12:30 hod        Úvod, teoretická část

Základní dělení viscerosomatických (viscerovertebrálních) vztahů

Význam hybné soustavy, resp. kosterní svaloviny pro funkce interního systému

Vysvětlení pojmu viscerální vzorec

Přehled základních viscerálních vzorců u jednotlivých interních orgánů

14:00 – 18:00 hod      praktická část

Vyšetření Headových zón a topografie viscerálních vzorců

Vyhledávání viscerálních vzorců

Anatomie a topografická anatomie interních orgánů

Nácvik palpace základních interních orgánů přes abdominální stěnu.

Využití reflexních zón pro ošetření interních obtíží.

Základní přehled poruch interního traktu ovlivnitelných rehabilitačními přístupy

Přihláška na kurz

Údaje o účastníkovi

Místo pro poznámku

Účastník kurzu dává svůj souhlas k tomu, aby společnost zpracovávala a uchovávala osobní údaje uchazeče obsažené v této přihlášce,  a to za účelem realizace příslušného stáže. Účastník kurzu dále potvrzuje, že byl:

a/ informován o podmínkách zpracování a uchovávání jeho osobních údajů společností ve smyslu ust. par. 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ust. čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 

b/ poučen o svých právech subjektu údajů dle citovaných právních předpisů.

Kapacita události je již vyčerpána