Základy zdravotnické legislativy

Základy zdravotnické legislativy

17. 5. 2024

Přednášející: JUDr. Soňa Matochová, Ph.D., JUDr. Jitka Smejkalová, JUDr. Petr Smejkal

Termín: 17. 5. 2024

Místo: Soukromá klinika LOGO s. r. o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, 639 00, Brno

Cena:  1600 Kč

Hodinová dotace: 9 učebních hodin

Kapacita: maximálně 20 osob

Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

Akreditovaný kurz MZČR, kredity: AKL ČR

Program kurzu:

  • Lékařská etika. Práva a povinnosti pacientů, informovaný souhlas. Eutanázie aj.
  • Komunikace s problémovým pacientem
  • Organizace a řízení zdravotnictví, financování zdravotní péče
  • Informace o základních zákonných a provádějících předpisech ve zdravotnictví
  • Systém všeobecného zdravotního pojištění
  • Základy kvality péče a bezpečí
  • Právní odpovědnost ve zdravotnictví

Přihláška na kurz

Údaje o účastníkovi

Místo pro poznámku

Účastník kurzu dává svůj souhlas k tomu, aby společnost zpracovávala a uchovávala osobní údaje uchazeče obsažené v této přihlášce,  a to za účelem realizace příslušného stáže. Účastník kurzu dále potvrzuje, že byl:

a/ informován o podmínkách zpracování a uchovávání jeho osobních údajů společností ve smyslu ust. par. 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ust. čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 

b/ poučen o svých právech subjektu údajů dle citovaných právních předpisů.

7 volných míst / 20 celkem