Vadné držení těla a skolióza

Každou stranovou rozdílnost při držení těla dítěte vidí fyzioterapeut jako riziko do budoucna pro vznik bolesti zad. Lehké asymetrické držení těla se může změnit na závažnější vadu zvanou skolióza.

Skolióza je vada, při které páteř vybočuje do jednoho, dvou nebo více oblouků. Současně dochází k rotaci páteře, což lze nejlépe pozorovat v předklonu. Skoliózu lze léčit pouze po dobu růstu, tzn. než se páteř zpevní definitivně. Fyzioterapeut sleduje vliv zakřivení páteře na celkové držení těla i na jeho pohyblivost.

Veškeré odchylky mohou vzniknout např. chybným sedem nebo stále stejným stojem na jedné noze. Špatné držení těla může ovlivnit i jednostranná sportovní zátěž. K trvalému vadnému zakřivení páteře může dojít, pokud má dítě delší čas skoliotické držení.

Naším cílem je rodičům i dětem vysvětlit danou problematiku, doporučit vhodná cvičení a korigovat držení těla.