Autismus


Přednášející

prim. MUDr. Jan Všetička
PhDr. Zuzana Makovská
prim. PhDr. Petr Staníček
Mgr. Martina Mokrá
Mgr. et Mgr. Eva Horáčková

Termín

4. – 5.12.2020

Místo

Soukromá klinika LOGO s.r.o.
Multifunkční místnost
Vsetínská 20, Brno

Cena

2200,- K

Hodinová dotace

9 učebních hodin

Kapacita

Maximálně 20 osob

Odborný garant

PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

Akreditovaný kurz MZČR, kredity:

AKL ČR


Obsah kurzu

 • Diagnostika a diferenciální diagnostika Autismu
 • Vyšetřovací metody
 • Příčiny autismu
 • Základní triáda – sociální interakce, komunikace, činnosti a zájmy – jejich specifikace  
 • Aspergerův syndrom – nastínění samotné diagnózy a symptomatologie
 • Alternativní a augmentativní komunikace – teoretická východiska
 • Zavádění alternativních způsobů komunikace
 • Metodická ukázka nácviku alternativní a augmentativní komunikace - AAK 
 • Rozlišování obrázků – nácvik diferenciace, postupné rozvíjení slovní zásoby
 • Rozvíjení větné stavby a nácvik „obrácené“ komunikace
 • rozvíjení obrázkové slovní zásoby, sestava komunikačního sešitu
 • sociální interakce

Přihláška na kurz

Údaje o účastníkovi

Místo pro poznámku

Účastník kurzu dává svůj souhlas k tomu, aby společnost zpracovávala a uchovávala osobní údaje uchazeče obsažené v této přihlášce,  a to za účelem realizace příslušného stáže. Účastník kurzu dále potvrzuje, že byl:

a/ informován o podmínkách zpracování a uchovávání jeho osobních údajů společností ve smyslu ust. par. 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ust. čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 

b/ poučen o svých právech subjektu údajů dle citovaných právních předpisů.

Kapacita události je již vyčerpána