BENAUDIRA: diagnostika a trénink sluchového zpracování

Přestože sluchové ústrojí dítěte funguje správně, centrální sluchové zpracování může být poškozené. Dítě zvuky vnímá se zpožděním, v nesprávném pořadí, některé frekvence příliš citlivě, atp. Oslabení sluchového zpracování se může projevit zejména v prostředí zvýšeno hluku z okolí nebo při zvýšení míry náročnosti úkolu. 

Jelikož dítě  něco slyší příliš slabě, něco příliš silně nebo slyší nevyváženě,  vzniká tím mnoho obtíží, které je pak nutné kompenzovat. Tím vznikají mnohé další problémy, jako je snížená schopnost porozumění, verbalizace, problém s pracovní pamětí, snížená schopnost koncentrace a může docházet ke zhoršení projevů dyslexie.

Vyšetření může být vhodné pro děti s:

•    specifickými poruchami učení
•    problémy s artikulací a výslovností
•    opožděným vývojem řeči
•    problémy s pamětí
•    koktavostí
•    dysfázií
•    ADHD

Pokud dítě špatně slyší, může mít následně problémy se čtením a  psaním. Poruchy sluchového vnímání mohou způsobovat to, že podobně znějící hlásky jsou pro dítě nerozlišitelné. Mnoho dětí také slyší hluboké tóny s větší citlivostí než ty vysoké. V praxi ve škole to pak znamená to, že dítě vnímá hlasitěji ruchy okolí než hlas učitele. 

Vyšetření může pomoci i dospělým s:

 • Afázií

 • Tinnitem

 • Nedoslýchavostí

 • Hyperacusis – zvýšenou sluchovou citlivostí

 • Poruchami paměti

Jaké jsou možné projevy problémů se sluchem?

 • problém soustředit se na rozhovor ve skupině více lidí

 • oslabené vnímání vysokých tónů

 • pískání v uších

 • oslabená dynamika projevu (tichý/hlasitý projev)

 • neplynulost projevu

 • špatný cit pro melodii

 • zaměňování písmen

 • problémy s pravopisem

 • problém s porozuměním čtenému textu

 • neschopnost se soustředit

Jak Benaudira funguje?

Podstatou Benaudiry je individuální diagnostika sluchového zpracování, která je prováděna v rámci souboru testů, jež hodnotí schopnost slyšet.  Na základě výsledků je každému klientovi na míru vyprodukováno tréninkové CD s instrumentální hudbou, hlasy a zvuky pro každodenní poslech doma se speciálními sluchátky (10-20 min/denně). Na tvorbě každého CD se podílí tým odborníka dr. Holgera Raddatze (v kooperaci se specialisty jiných druhů terapií).

Nově lze poslech realizovat i přes aplikaci. 
Po 6-18 týdnech se s terapeutem uskuteční další měření a výsledky měření se zohlední při tvorbě nového poslechového CD podle aktuálního výsledku měření. Trénink obvykle sestává z 3-5 cyklů.

Klasické vyšetření pomocí různých tónů lze přibližně od 5 let + pro menší děti lze vyšetření absolvovat formou hry - příběhu se zvuky zvířátek (vhodné přibližně od 3,5 let dle zvážení Benaudira trenéra). 

V rámci terapie může dojít k: 

•    optimalizaci porozumění řeči v hlučnějším prostředí
•    snížení míry únavy při produktivní práci ve škole
•    optimalizaci centrálního sluchového zpracování
•    snížení akustické přecitlivělosti

Pravidelným poslechem tréninkové hudby je možné optimalizovat schopnost poslouchat a zejména harmonizovat centrální nervové zpracování. Tréninkem je rovněž možné posilňovat rovnováhu spolupráce mozkových hemisfér a snížit akustickou přecitlivělost. Zásadní pro  poslech je  vyvážené vnímání všech frekvencí přecházejících z ucha do mozku.

Objednat se můžete na recepci Soukromé kliniky LOGO s. r. o., na tel. Soukromá klinika LOGO s. r. o. , na telefonu +420 543 420 666  či emailem na vrchni.sestra@logoped.cz.