Kurz myofunkční terapie s profesorkou Andrettou Pasqualinou

Ve dnech 4. a 5. února 2022 měli logopedi a další odborníci naší kliniky příležitost zúčastnit se kurzu věnovaného problematice Myofunkční terapie. Nejen, že se jedná v logopedii o velmi zásadní a nanejvýš aktuální téma, celá tato akce se navíc vyznačovala i tou výjimečností, že přednášejícím byla vážená italská odbornice na danou problematiku, profesorka Andretta Pasqualina.

Paní profesorka se problematice myofunkční terapie věnuje již celou řadu let a dosahuje v ní nebývalých pokroků a úspěchů. Vede semináře, kurzy a školení po celém světě, aby dalším odborníkům předávala znalosti a vědomosti, jež mohou naprosto zásadně ovlivnit efektivitu léčby poruch a vad řeči a komunikace.

Je nám velkou ctí, že paní profesorka připravila a lektorovala kurz, který byl určen přímo naší klinice. Dva dny nabité informacemi, odbornými případy a praktickým nácvikem jsou pro každého logopeda obrovským přínosem. Klinický logoped, který ovládá procesy a techniky myofunkční terapie, získává ve svém oboru prestižní postavení a právem se řadí mezi největší odborníky.

Cílem naší kliniky je být špičkou ve svém oboru a poskytovat vysoce kvalitní a profesionální péči svým klientům. Kvality a profesionality dosahujeme, mimo jiné, právě podporou odborného i osobního růstu našich kolegů. Vybíráme pro ně  proto i ty nejlepší lektory, a tento kurz nebyl výjimkou.