Autismus

Přednášející: prim. MUDr. Jan Všetička, prim. PhDr. Petr Staníček, Mgr. et Mgr. Eva Horáčková, Mgr. Martina Mokrá

Místo: Soukromá klinika LOGO s. r. o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, 639 00, Brno

Cena: 3 200,- Kč

Hodinová dotace: 14 učebních hodin

Kapacita: maximálně 20 osob

Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

Akreditovaný kurz MZČR, kredity: AKL ČR

Program kurzu:

9. 6. 2023

  • Poruchy autistického spektra z pohledu dětského psychiatra
  • Komplexní diagnostika - spolupráce s příbuznými obory
  • Poruchy autistického spektra z pohledu klinického psychologa
  • Test ADOS

10. 6. 2023

  • Alternativní a augmentativní komunikace – teoretická východiska
  • Zavádění alternativních způsobů komunikace
  • Metodická ukázka nácviku alternativní a augmentativní komunikace
  • rozlišování obrázků – nácvik diferenciace, postupné rozvíjení slovní zásoby
  • rozvíjení větné stavby a nácvik „obrácené“ komunikace
  • rozvíjení obrázkové slovní zásoby, sestava komunikačního sešitu sociální interakce

Přihláška na kurz

Údaje o účastníkovi

Místo pro poznámku

Účastník kurzu dává svůj souhlas k tomu, aby společnost zpracovávala a uchovávala osobní údaje uchazeče obsažené v této přihlášce,  a to za účelem realizace příslušného stáže. Účastník kurzu dále potvrzuje, že byl:

a/ informován o podmínkách zpracování a uchovávání jeho osobních údajů společností ve smyslu ust. par. 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ust. čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 

b/ poučen o svých právech subjektu údajů dle citovaných právních předpisů.

3 volných míst / 20 celkem