AUTISMUS PRO PEDAGOGY, PED. ASISTENTY, RODIČE

Lektor: Mgr. Martina Mokrá - logoped
Termín: 16. 8. 2024, od 9:00 do 15:30 hod.
Cena: 1.500,-Kč
Místo konání: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Vsetínská 20, Brno
Informace na webu: www.moje-klinika.cz/vzdelavani
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA
Kontakt pro dotazy: Ing. Andrea Zemánková, logoeduca@logoped.cz


Každý účastník kurzu obdrží osvědčení o účasti. Oběd a občerstvení zajištěno.

Obsah:

  • Autismus – Základní triáda
  • Autismus a komunikace
  • Alternativní a augmentativní komunikace – metodická ukázka nácviku
  • Alternativní a augmentativní komunikace - pomůcky, videa, prezentace
  • Rozvíjení obrázkové slovní zásoby, sestava komunikačního sešitu
  • Užití komunikační tabulky a nácvik samostatnosti
  • Sociální interakce
  • Spontánní projev – nácvik komentování
  • Závěrečné zhodnocení a diskuze

Přihláška na kurz

Údaje o účastníkovi

Místo pro poznámku

Účastník kurzu dává svůj souhlas k tomu, aby společnost zpracovávala a uchovávala osobní údaje uchazeče obsažené v této přihlášce,  a to za účelem realizace příslušného stáže. Účastník kurzu dále potvrzuje, že byl:

a/ informován o podmínkách zpracování a uchovávání jeho osobních údajů společností ve smyslu ust. par. 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ust. čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 

b/ poučen o svých právech subjektu údajů dle citovaných právních předpisů.

22 volných míst / 24 celkem