Koktavost, breptavost I. - diagnostika

Přednášející: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D, MBA, prim. PhDr. Petr Staníček, MUDr. Katarina Česká, MUDr. Jan Všetička, MUDr. Linda, Mgr. et Mgr. Eva Horáčková

Termín: 6. 5. – 7. 5. 2022

Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno

Cena: 2900,- Kč

Hodinová dotace: 14 učebních hodin

Kapacita: maximálně 20 osob

Odborný garant:   PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

Akreditovaný kurz MZČR, kredity: AKL ČR

Kontakt pro dotazy: Andrea Boučková Langerová, logoeduka@logoped.cz

  • Teoretické základy pro diagnostiku poruch plynulosti řeči
  • Zásady rozvoje řeči a psychologické mezníky vývoje řeči
  • Patologie vývoje dětské řeči se zřetelem na poruchy plynulosti
  • Rozdělení poruch plynulosti řeči
  • Diagnostika a diferenciální diagnostika poruch plynulosti řeči, členění těchto poruch, symptomatologie
  • Spolupráce s příbuznými obory v diagnostice poruch plynulosti řeči – foniatrie, psychologie, neurologie a psychiatrie
  • Klinická psychologie – problematika řečové komunikace a jejich poruch. Základy diagnostiky a terapie
  • Koktavost a breptavost z pohledu neurologa

Přihláška na kurz

Údaje o účastníkovi

Místo pro poznámku

Účastník kurzu dává svůj souhlas k tomu, aby společnost zpracovávala a uchovávala osobní údaje uchazeče obsažené v této přihlášce,  a to za účelem realizace příslušného stáže. Účastník kurzu dále potvrzuje, že byl:

a/ informován o podmínkách zpracování a uchovávání jeho osobních údajů společností ve smyslu ust. par. 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ust. čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 

b/ poučen o svých právech subjektu údajů dle citovaných právních předpisů.

24 volných míst / 45 celkem