Koktavost, breptavost II - terapie

Přednášející:  prim. PhDr. Petr Staníček, Mgr. et Mgr. Eva Horáčková, Mgr. Michal Kolenič

Termín: 24. - 25. 5. 2024

Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno

Cena: 3 200,- Kč

Hodinová dotace: 14 učebních hodin

Kapacita: maximálně 20 osob

Odborný garant:   PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

Akreditovaný kurz MZČR, kredity: AKL ČR

Program:

  • Terapie poruch plynulosti řeči z pohledu klinického logopeda
  • Terapie poruch plynulosti řeči z pohledu klinického psychologa
  • Terapeutické programy, skupinová terapie
  • Rehabilitační péče, dechová terapie a relaxační cvičení
  • Terapeutické techniky z pohledu klinického logopeda

  • Ukázky terapeutických technik – forma workshopu

Přihláška na kurz

Údaje o účastníkovi

Místo pro poznámku

Účastník kurzu dává svůj souhlas k tomu, aby společnost zpracovávala a uchovávala osobní údaje uchazeče obsažené v této přihlášce,  a to za účelem realizace příslušného stáže. Účastník kurzu dále potvrzuje, že byl:

a/ informován o podmínkách zpracování a uchovávání jeho osobních údajů společností ve smyslu ust. par. 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ust. čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 

b/ poučen o svých právech subjektu údajů dle citovaných právních předpisů.

10 volných míst / 24 celkem