Neodkladná první pomoc

Přednášející: ZZS JMK, p.o.

Termín: 13. - 14. 1. 2022

Místo: Soukromá klinika LOGO s. r. o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno a ZZS JMK (sobota)

Cena:  3 600,- Kč

Hodinová dotace: 18 učebních hodin

Kapacita: maximálně 20 osob

Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

Akreditovaný kurz MZČR, kredity: AKL ČR

Program kurzu:

Pátek, 13. 1. 2022

 • IZS, organizace ZZS, MU s hromadným výskytem raněných
 • KZOS - struktura volání na tísňovou linku, TANR, TAPP
 • Akutní stavy u dětí
 • Neodkladná resuscitace dětí
 • Akutní stavy v gynekologii a porodnictví
 • KPR dospělý  
 • Poruchy vědomí
 • Dušnost, dušení
 • Praktické nácviky: porod, KPR+ AED, KPR - dítě
 • raktické nácviky: porod, KPR+ AED, KPR - dítě

Sobota, 14. 1. 2022

 • Akutní stavy v interně a neurologii - AIM,DM, CMP, epilepsie
 • Traumatologie
 • Termická poranění, inhalační trauma
 • Dopravní nehoda, polohování
 • Otravy
 • Přesun na ZZS JMK
 •  Praktické nácviky: KPR, TRUE CPR, DN, ošetření traumatu

Přihláška na kurz

Údaje o účastníkovi

Místo pro poznámku

Účastník kurzu dává svůj souhlas k tomu, aby společnost zpracovávala a uchovávala osobní údaje uchazeče obsažené v této přihlášce,  a to za účelem realizace příslušného stáže. Účastník kurzu dále potvrzuje, že byl:

a/ informován o podmínkách zpracování a uchovávání jeho osobních údajů společností ve smyslu ust. par. 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ust. čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 

b/ poučen o svých právech subjektu údajů dle citovaných právních předpisů.

3 volných míst / 20 celkem