Neurogenní poruchy řeči

Přednášející: doc. MUDr. marek Baláž, Ph.D., MUDr. Jan Vybíhal, Mgr. Simona Hlaváčová

Místo: Soukromá klinika LOGO s. r. o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, 639 00, Brno

Cena: 3 200,- Kč

Hodinová dotace: 14 učebních hodin

Kapacita: maximálně 20 osob

Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

Akreditovaný kurz MZČR, kredity: AKL ČR

Program kurzu:

21. 4. 2023

 • Prefrontální syndrom
 • Možnosti psychiatrické péče u pacientů po kraniotraumatech a pacientů s neurodegenerativním onemocněním
 • Anatomie CNS
 • Onemocnění  CNS
 • Cévní mozková příhoda – etiologie, diagnostika, léčba, prevence
 • Vyšetření hlavových nervů

22. 4. 2023

 • Diagnostika získané dysartrie u dospělých, využití videonahrávek
 • Diagnostika orální a verbální apraxie, využití videonahrávek
 • Terapie získané dysartrie, orální a verbální apraxie u dospělých
 • Specifické přístupy u vybraných degenerativních onemocnění (Parkinsonova nemoc, Huntingtonova nemoc, roztroušená skleróza, amyotrofická laterální skleróza)
 • Imobilizační syndrom u dlouhodobě nemocných

Přihláška na kurz

Údaje o účastníkovi

Místo pro poznámku

Účastník kurzu dává svůj souhlas k tomu, aby společnost zpracovávala a uchovávala osobní údaje uchazeče obsažené v této přihlášce,  a to za účelem realizace příslušného stáže. Účastník kurzu dále potvrzuje, že byl:

a/ informován o podmínkách zpracování a uchovávání jeho osobních údajů společností ve smyslu ust. par. 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ust. čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 

b/ poučen o svých právech subjektu údajů dle citovaných právních předpisů.

8 volných míst / 20 celkem