Testy v klinické logopedii

Kurz je již plně obsazen

Přednášející: Mgr. Iva Kučerová, Mgr. et Mgr. Eva Horáčková, Mgr. Dana Zemčíková, Mgr. Veronika Husovská, DiS.

Místo: Soukromá klinika LOGO s. r. o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, 639 00, Brno

Cena:  3 200,- Kč

Hodinová dotace: 14 učebních hodin

Kapacita: maximálně 20 osob

Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

Akreditovaný kurz MZČR, kredity: AKL ČR

Program kurzu:

Testy užívané v klinické logopedii

 • Balbutiogram
 • Diagnostika jazykového vývoje /Smolík
 • Wepmann Matějček
 • SAS
 • Test zrakového vnímání dle Felcmanové
 • Vývojový test zrakového vnímání Frostigové
 • Hodnocení fonematického sluchu u předškolních dětí
 • Zkouška jazykového citu
 • Test izolovaných orálních pohybů

                    Testy užívané v klinické psychologii

 • Vyšetření kresby lidské postavy
 • Vyšetření laterality
 • Vyšetření kognitivních funkcí
 • Test ADOS-2           

                  Testy užívané v ergoterapii

 • MABC 2