Vady a poruchy sluchu

Přednášející: prim. MUDr. Radan Havlík, Ph.D. (foniatr), Mgr. Jitka Holmanová (klinický logoped)

Termín: 6. - 7. 12. 2024

Místo: Soukromá klinika LOGO s. r. o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, 639 00, Brno

Cena:  3 200,- Kč

Hodinová dotace: 18 učebních hodin

Kapacita: maximálně 24 osob

Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

Akreditovaný kurz MZČR, kredity: AKL ČR

Program kurzu:

Pátek, 6. 12. 2024

 • Anatomie  sluchového ústrojí, fyziologie slyšení
 • Typy sluchových poruch a vad
 • Sluch v řečové komunikaci
 • Základy  diagnostiky sluchu – audiometrické testy
 • Základy sluchové protetiky

Sobota, 7. 12. 2024

 • Rehabilitační práce sluchově postižených dětí se sluchadly
 • Kochleární implantáty - krátce historie
 • Výběr kandidátů CI, kritéria výběru
 • Předoperační rehabilitační péče
 • Operace
 • Programování zvukového procesoru
 • Rehabilitace po implantaci
 • Děti ohluchlé
 • Děti s přidruženými vadami - dysfázie, autismus, slepota
 • Děti v rodině neslyšících rodičů

Přihláška na kurz

Údaje o účastníkovi

Místo pro poznámku

Účastník kurzu dává svůj souhlas k tomu, aby společnost zpracovávala a uchovávala osobní údaje uchazeče obsažené v této přihlášce,  a to za účelem realizace příslušného stáže. Účastník kurzu dále potvrzuje, že byl:

a/ informován o podmínkách zpracování a uchovávání jeho osobních údajů společností ve smyslu ust. par. 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ust. čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 

b/ poučen o svých právech subjektu údajů dle citovaných právních předpisů.

Kapacita události je již vyčerpána