Vady a poruchy sluchu

Přednášející: Prim. MUDr. Radan Havlík, Ph.D., CSc., Mgr. Jitka Holmanová,

Termín: 24. 9. – 25. 9. 2021

Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno

Cena: 2900,- Kč

Hodinová dotace: 16 učebních hodin

Kapacita: maximálně 20 osob

Odborný garant:            PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

Akreditovaný kurz MZČR, kredity: AKL ČR

  • Základy a fyziologie sluchového ústrojí
  • Sluch v řečové komunikaci, percepce řeči
  • Vztah sluchu a řeči ve vývoji
  • Patofyziologie sluchového ústrojí
  • Typy sluchových poruch a vad
  • Základy diagnostiky sluchu – audiometrie tónová i slovní, objektivní audiometrie
  • Základy sluchové protetiky – sluchadla, kochleární implantáty
  • Reedukace a edukace sluchu a řeči u sluchových vad s využitím kompenzačních smyslů a náhradních komunikačních systémů
  • Základní terapeutické metody a postupy v klinické logopedii

Přihláška na kurz

Údaje o účastníkovi

Místo pro poznámku

Účastník kurzu dává svůj souhlas k tomu, aby společnost zpracovávala a uchovávala osobní údaje uchazeče obsažené v této přihlášce,  a to za účelem realizace příslušného stáže. Účastník kurzu dále potvrzuje, že byl:

a/ informován o podmínkách zpracování a uchovávání jeho osobních údajů společností ve smyslu ust. par. 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ust. čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 

b/ poučen o svých právech subjektu údajů dle citovaných právních předpisů.

Kapacita události je již vyčerpána