Vývojová dysfázie

Přednášející: Doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc., Mgr. Veronika Dvořáková, Mgr. Martina Mokrá, Mgr. et Mgr. Eva Horáčková, Mgr. Dana Zemčíková, Mgr. Simona Hlaváčová

Termín: 2. 12. - 3. 12. 2022

Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno

Cena: 3 200,- Kč

Hodinová dotace: 14 učebních hodin

Kapacita: maximálně 20 osob

Odborný garant:   PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

Akreditovaný kurz MZČR, kredity: AKL ČR

Program:

  • Diagnostika VD, foniatr jako vedoucí multidisciplinárního týmu
  • Ergoterapie u dětí s vývojovou dysfázií
  • Diferenciální diagnostika autismus x VD, kazuistika
  • Spolupráce s klinickým psychologem, kresba, testové metody
  • Vývoj jazykových rovin, diferenciální diagnostika v rámci diagnostického pobytu, kazuistika
  • Terminologie, etiologie, symptomatologie a diagnostika vývojové dysfázie
  • Terapie vývojové dysfázie
  • Skupinová terapie, případové studie vývojové dysfázie

Přihláška na kurz

Údaje o účastníkovi

Místo pro poznámku

Účastník kurzu dává svůj souhlas k tomu, aby společnost zpracovávala a uchovávala osobní údaje uchazeče obsažené v této přihlášce,  a to za účelem realizace příslušného stáže. Účastník kurzu dále potvrzuje, že byl:

a/ informován o podmínkách zpracování a uchovávání jeho osobních údajů společností ve smyslu ust. par. 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ust. čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 

b/ poučen o svých právech subjektu údajů dle citovaných právních předpisů.

2 volných míst / 25 celkem