Dysfagie – poruchy polykání

Poruchy polykání postihují děti i dospělé. U dětí se jedná většinou u potíže plynoucí z vrozeného neurologického onemocnění (např. DMO či syndromové vady), u dospělých se jedná o častý následek cévních mozkových příhod či jiných neurologických onemocnění. Pacienti s poruchami polykání mají potíže ovládat sousto v ústech a následně polknout sliny či stravu tuhé, polotuhé či tekuté konzistence.

Mezi projevy poruch polykání může patřit kašel v průběhu či po polknutí, pocit „knedlíku v krku“, změna hlasu po polknutí, návrat sousta do hltanu, nosu či úst, bolest při polykání nebo prodloužená doba zpracování sousta. Důsledky poruch polykání jsou vážné a v některých případech mohou vést až ke smrti pacienta. Klinická logopedie se významnou měrou podílí na diagnostice a následné terapii těchto potíží.