Další služby

Logopedie je odvětví speciální pedagogiky, které se zabývá poruchami komunikace a vadami řeči, sluchu a hlasu.

Službu nabízíme v pobočkách:

O problematice

Logopedie byla dlouho považována za obor zaměřený výhradně na dětské pacienty s obtížemi při výslovnosti hlásek. V dnešní době je to dynamicky rozvíjející se disciplína, která úzce spolupracuje s dalšími pedagogickými a zdravotnickými obory. V logopedických ambulancích pro děti se setkáváme s problémy jako je koktavost, brebtavost, opožděný vývoj řeči a vývojová dysfázie.

V dospělém věku obvykle řešíme problematiku poruch řeči po úrazech a cévních mozkových příhodách. V současné době logopedických vad bohužel přibývá, a proto je důležité sledovat vývoj řeči už od raného dětství. Klinika LOGO má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

V oblasti logopedie nabízíme

Klinická logopedie

Ambulance našich klinických logopedů poskytují odbornou diagnostiku a následnou terapii poruch komunikace u dětí i dospělých.

Denní stacionář pro děti

LOGO nabízí Vašim dětem možnost intenzivního rozvoje komunikačních schopností pod vedením zkušeného klinického logopeda.

Logopedické kroužky

Pro děti i dospělé organizujeme široký výběr specificky zaměřených skupinových terapií.

Diagnostické pobyty

Lůžkový stacionář naší kliniky nabízí komplexní diagnostiku osobám s těžšími poruchami řeči a sluchu včetně intenzivní nápravy.

Tábory a příměstské pobyty

Každoročně pořádáme pro naše dětské i dospělé klienty několik pobytových táborů a příměstských pobytů s logopedickým zaměřením.

Řešíme problémy komplexně

Naše klinika pracuje ojedinělým způsobem. Její prioritou je komplexní péče lékařů a terapeutů. Neméně důležitá je komunikace celého týmu kliniky s pacientem.

Zkušenosti našich pacientů

Na diagnostický pobyt moc rádi vzpomínáme. Syn, zvyklý na luxusní dovolené, často zmiňuje, že by chtěl jet do Brna, že „to byl ten nejlepší hotel na světě a ten nejlepší kuchař.“ V podstatě na to vzpomíná jako na hezkou dovolenou, kterou jsme si oba užili
Nikol
Strávili jsme rok na konkurenční logopedii, kde byl syn zalezlý pod stolem a mlčel. Po roce jsem to vzdala a začali jsme navštěvovat kliniku LOGO v Praze. A syn začal mluvit! Z mého pohledu se tu nejedná jenom o odborníky, ale i o lidi, kteří mají svou práci rádi.
Monika
Můj dík patří paní logopedce za systematickou péči, kterou věnuje mému synovi, schopnost motivovat a věnovat se nejen jejímu malému klientovi, ale i jeho rodičům s profesionální péčí, která dnes vůbec není samozřejmostí.
Liana