Přehled plánovaných kurzů pro logopedy v roce 2019

Kontakt pro dotazy

Andrea Boučková Langerová 
logo@logoped.cz 
logoeduka@logoped.cz 

Místo konání

Soukromá klinika LOGO s.r.o.
Multifunkční místnost 
Vsetínská 20, Brno

Odborný garant

Dr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA 

Přehled kurzů

Název kurzu

Termín

Přednášející

Kapacita

8. – 9.2.2019

Prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. Mgr. Jitka Holmanová PhDr. Lenka Hricová, Ph.D. prim.

20 osob

22.-23.2 .2019

Mgr. Pavel Florian

20 osob

15.–16.3. 2019

PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA prim. PhDr. Petr Staníček

20 osob

26.4.2019

JUDr. Petr Smejkal JUDr. Soňa Matochová

20 osob

17.–18.5. 2019

prim. PhDr. Petr Staníček

20 osob

Vady a poruchy sluchu


Termín

26. – 27. 6. 2020

Místo

Soukromá klinika LOGO s.r.o.
Multifunkční místnost 
Vsetínská 20, Brno

Hodinová dotace

16 učebních hodin

Cena

2200,- Kč

Přednášející

Prim. MUDr. Radan Havlík, Ph.D., CSc., Mgr. Jitka Holmanová

Odborný garant

PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

Kredity

AKL ČR


Obsah kurzu

 • Základy diagnostiky sluchu – audiometrie tónová i slovní, objektivní audiometrie
 • Základy sluchové protetiky – sluchadla, kochleární implantáty
 • Reedukace a edukace sluchu a řeči u sluchových vad s využitím kompenzačních smyslů a náhradních komunikačních systémů
 • Základní terapeutické metody a postupy v klinické logopedii
 • Základy a fyziologie sluchového ústrojí
 • Sluch v řečové komunikaci, percepce řeči

 • Vztah sluchu a řeči ve vývoji
 • Patofyziologie sluchového ústrojí
 • Typy sluchových poruch a vad

Dyslálie


Termín

8. – 9.2.2019

Místo

Soukromá klinika LOGO s.r.o.
Multifunkční místnost 
Vsetínská 20, Brno

Hodinová dotace

13 učebních hodin

Cena

1900,- Kč

Přednášející

PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA prim. PhDr. Petr Staníček

Odborný garant

Dr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

Kredity

AKL ČR


Obsah kurzu

 • Základy diagnostiky sluchu – audiometrie tónová i slovní, objektivní audiometrie
 • Základy sluchové protetiky – sluchadla, kochleární implantáty
 • Reedukace a edukace sluchu a řeči u sluchových vad s využitím kompenzačních smyslů a náhradních komunikačních systémů
 • Základní terapeutické metody a postupy v klinické logopedii
 • Základy a fyziologie sluchového ústrojí
 • Sluch v řečové komunikaci, percepce řeči

 • Vztah sluchu a řeči ve vývoji
 • Patofyziologie sluchového ústrojí
 • Typy sluchových poruch a vad

Koktavost, breptavost I.


Termín

8. – 9.2.2019

Místo

Soukromá klinika LOGO s.r.o.
Multifunkční místnost 
Vsetínská 20, Brno

Hodinová dotace

13 učebních hodin

Cena

1900,- Kč

Přednášející

PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA prim. PhDr. Petr Staníček

Odborný garant

Dr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

Kredity

AKL ČR


Obsah kurzu

 • Základy diagnostiky sluchu – audiometrie tónová i slovní, objektivní audiometrie
 • Základy sluchové protetiky – sluchadla, kochleární implantáty
 • Reedukace a edukace sluchu a řeči u sluchových vad s využitím kompenzačních smyslů a náhradních komunikačních systémů
 • Základní terapeutické metody a postupy v klinické logopedii
 • Základy a fyziologie sluchového ústrojí
 • Sluch v řečové komunikaci, percepce řeči

 • Vztah sluchu a řeči ve vývoji
 • Patofyziologie sluchového ústrojí
 • Typy sluchových poruch a vad

Základy zdravotnické legislativy


Termín

8. – 9.2.2019

Místo

Soukromá klinika LOGO s.r.o.
Multifunkční místnost 
Vsetínská 20, Brno

Hodinová dotace

13 učebních hodin

Cena

1900,- Kč

Přednášející

PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA prim. PhDr. Petr Staníček

Odborný garant

Dr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

Kredity

AKL ČR


Obsah kurzu

 • Základy diagnostiky sluchu – audiometrie tónová i slovní, objektivní audiometrie
 • Základy sluchové protetiky – sluchadla, kochleární implantáty
 • Reedukace a edukace sluchu a řeči u sluchových vad s využitím kompenzačních smyslů a náhradních komunikačních systémů
 • Základní terapeutické metody a postupy v klinické logopedii
 • Základy a fyziologie sluchového ústrojí
 • Sluch v řečové komunikaci, percepce řeči

 • Vztah sluchu a řeči ve vývoji
 • Patofyziologie sluchového ústrojí
 • Typy sluchových poruch a vad

Přihláška na kurz

Údaje o účastníkovi

Místo pro poznámku

Účastník kurzu dává svůj souhlas k tomu, aby společnost zpracovávala a uchovávala osobní údaje uchazeče obsažené v této přihlášce,  a to za účelem realizace příslušného stáže. Účastník kurzu dále potvrzuje, že byl:

a/ informován o podmínkách zpracování a uchovávání jeho osobních údajů společností ve smyslu ust. par. 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ust. čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 

b/ poučen o svých právech subjektu údajů dle citovaných právních předpisů.