Komplexní péče

Naše klinika pracuje ojedinělým způsobem. Její prioritou je komplexní péče lékařů a terapeutů a komunikace s pacientem.

Komplexní péče

Naše klinika pracuje ojedinělým způsobem. Její prioritou je komplexní péče lékařů a terapeutů a komunikace s pacientem.

Komplexní péče

Naše klinika pracuje ojedinělým způsobem. Její prioritou je komplexní péče lékařů a terapeutů a komunikace s pacientem.

Prioritou naší kliniky je dokonalá a přesná diagnostika. Podle jejích výsledků stanoví tým odborníků léčebný plán, kde je kladen důraz na komplexní terapii celého týmu.

Pro komplexní péči je důležitá vzájemná komunikace celého kolektivu s klientem. Spolupráce lékařů a terapeutů na jednom pracovišti vede k dosažení velice dobrých výsledků v krátkém čase.

Komplexní péči na našem pracovišti tvoří tyto odbornosti:

ORL, foniatrie

Klinická logopedie

Neurologie

Interní lékařství

Psychiatrie

Ergoterapie

Psychoterapie

Psychoterapie

Psychoterapie

Klinická psychologie

Rehabilitační lékař

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapie