Metoda
Roswithy Brunkow

Základem této metody je skupina vzpěrných cvičení, pomocí kterých dochází ke zlepšení funkce oslabených svalů a svalových skupin. Během cvičení nedochází  k zatěži kloubů.

Metoda je určena:

  • dětem i dospělým s poruchou pohybových vzorů
  • při onemocnění páteře
  • při centrální poruše hybnosti
  • u poúrazových stavů
  • u přetížených a chybně postavených kloubů
  • jako prevence vadného držení těla