BEMER

Terapie BEMER je v současnosti jednou z nejúčinnějších a nejmodernějších koncepcí v oblasti prevence a podpory procesů léčení. Jde o fyzikálně cévní terapii, která cíleně stimuluje narušenou mikrocirkulaci. Tím se stává významným základem pro zachování a obnovu zdraví.

Přístroj BEMER je vhodný ke stimulaci vazomotoriky (schopnost cév měnit svůj průměr) malých a nejmenších krevních cév u živých organismů).

BEMER funguje na bázi nízkofrekvenčních pulzních elektromagnetických polí vytvořených zvláštní vícedimenzionální strukturou signálů. Na základě určitých modulací dochází rovněž k působení na větší okolní cévy. Tímto je u ošetřovaných organismů docíleno efektivnějšího krevního oběhu. Výsledkem tohoto procesu je zlepšení funkce přirozených regulačních mechanismů, posílení imunitního systému, zlepšení tvorby tělu vlastních lapačů volných radikálů a pozitivní účinek na syntézu proteinů.

Terapie BEMER je  preventivní a doplňková terapie, doporučená pro léčbu onemocnění a potíží vyvolaných špatnou mikrocirkulací  v důsledku slabé vazomotoriky nebo současně s tím se objevujících potíží či komplikací.

Mezi tato onemocnění a potíže patří  například:

 • chronické poruchy hojení ran
 • chronické a degenerativní onemocnění kosterní a svalové soustavy
 • polyneuropatie způsobená cukrovkou nebo léčbou rakoviny
 • chronická únava  (např. při chronické zátěži, roztroušené skleróze)
 • akutní a chronická bolest
 • stavy, které zhoršují kvalitu života – alergie, astma, poruchy spánku, diabetes, migrény apod.

Funkční mikrocirkulace zlepšuje:

 • krevní oběh a cirkulační parametry krve
 • zásobení tkání živinami a kyslíkem
 • odvádění odpadních produktů látkové výměny a toxinů
 • imunitu a snižuje náchylnost k infekcím
 • regenerační a uzdravovací procesy
 • usínání a nepřerušovaný noční spánek
 • odkyselení organismu
 • urychlování procesů uzdravování
 • výkonnost
 • obecnou duševní a tělesnou pohodu
 • schopnost koncentrace

Terapii BEMER provádíme na naší pobočce v Blansku a prozatím se nám terapie osvědčila. Rychle viditelné pozitivní výsledky sledujeme hlavně u našich klientů s poúrazovými a pooperačními stavy.