Test MABC 2 - Dyspraxie

Pozorujete u svých dětí potíže s udržením rovnováhy? Časté zakopávání nebo padání? Vnímáte, že jsou často unavené, pohybovou aktivitou rychle vyčerpané?

Může jít o příznaky provázející dyspraxii neboli syndrom nešikovného dítěte. Jde o specifickou poruchu pohybové koordinace (hrubá a jemná motorika). Děti neumí dobře zpracovávat vstupní informace a adekvátně na ně reagovat. Dyspraktické děti mohou mít potíže při každodenních činnostech, jako je sebesycení (manipulace s příborem), oblékání, obouvání, zavazovaní tkaniček.

Jako jedno z mála pracovišť se specializujeme na tuto problematiku. Naše oddělení ergoterapie v Brně provádí testy, které mohou diagnózu dyspraxie potvrdit nebo vyvrátit.  Pomocí standardizovaného testu MABC2 zhodnotí náš ergoterapeut složky:

  • Jemné motoriky
  • Hrubé motoriky

Test nám poskytne celkem přesný obraz o tom, jak na tom dítě opravdu je a co jsou jeho silnější a slabší stránky. Pomocí testu odhalíme, na kterou oblast je potřeba se zaměřit, jakou funkci bude potřeba podpořit a rozvíjet.

Na základě vyšetření napíšeme zprávu, kterou pak může využít speciální pedagog, či pedagogicko-psychologická poradna a diagnózu dyspraxie na základě této zprávy potvrdit.

Dyspraxii lze diagnostikovat u dětí od 3 let.

Cena testu: 1 500 Kč