Tumultus sermonis – breptavost

Tumultus sermonis označuje potíže projevující se nepřiměřeně zrychleným tempem řeči. Současně může docházet k vynechávání některých hlásek či jejich opakování až „zadrhávání“.

Potíže mohou být neuvědomované, často však kvůli špatné srozumitelnosti na potíže upozorní okolí pacienta. Logopedická diagnostika vyloučí jinou příčinu potíží a logopedická terapie pomůže pacientovi identifikovat potíže a následně zlepšit srozumitelnost projevu.