Autismus


Přednášející

Mgr. Martina Mokrá - logoped

Místo

Soukromá klinika LOGO s.r.o.
Multifunkční místnost 
Vsetínská 20, Brno

Cena

1250,- Kč

Hodinová dotace

7 učebních hodin

Kapacita

Maximálně 16 osob

Odborný garant

PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA


Obsah kurzu

  • Autismus - základní triáda
  • Autismus a komunikace
  • Alternativní a augmentativní komunikace - metodická ukázka nácviku
  • Alternativní a augmentativní komunikace - pomůcky, videa, prezentace
  • Rozvíjení obrázkové a slovní zásoby, sestava komunikačního sešitu
  • Užití komunikační tabulky a nácvik samostatnosti
  • Sociální interakce
  • Spontální projev - nácvik komentování
  • Závěrečné zhodnocení diskuze
Každý účastník kurzu obdrží osvědčení o účasti. Oběd a občerstvení je zajištěno.

Přihláška na kurz