Koktavost, breptavost II.


Přednášející

prim. PhDr. Petr Staníček, Mgr. Daniel Žukovský, Mgr., Mgr. Eva Horáčková

Termín

9. – 10.10.2020

Místo

Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno

Cena

2200,- Kč

Hodinová dotace

14 učebních hodin

Kapacita

Maximálně 20 osob

Odborný garant

PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

Akreditovaný kurz MZČR, kredity:

AKL ČR


Obsah kurzu

  • Poruchy plynulosti řeči z pohledu klinického logopeda
  • Reedukace - metody logopedické práce a zásady používané ve speciální pedagogice se specifikací na terapii poruch plynulosti řeči
  • Specifika klientů - dětských i dospělých, metodiky a principy vhodné k terapii těchto poruch plynulosti řeči
  • Komplexní terapie a její možné využití v reedukci

  • Rehabilitační péče - dechová terapie, relaxační cvičení (praktické dovednosti)
  • Zásady komplexního přístupu s využitím moderních metod a vhodných počítačových programů
  • Moderní trendy u terapie poruch plynulosti řeči, teoretická východiska
  • Workshop

Přihláška na kurz

Údaje o účastníkovi

Místo pro poznámku

Účastník kurzu dává svůj souhlas k tomu, aby společnost zpracovávala a uchovávala osobní údaje uchazeče obsažené v této přihlášce,  a to za účelem realizace příslušného stáže. Účastník kurzu dále potvrzuje, že byl:

a/ informován o podmínkách zpracování a uchovávání jeho osobních údajů společností ve smyslu ust. par. 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ust. čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 

b/ poučen o svých právech subjektu údajů dle citovaných právních předpisů.

Kapacita události je již vyčerpána