Logopedická prevence patlavosti - Dyslalie


Přednášející

Mgr. Pavel Florian - klinický logoped

Místo

Soukromá klinika LOGO s.r.o.
Multifunkční místnost 
Vsetínská 20, Brno

Cena

1250,- Kč

Hodinová dotace

7 učebních hodin

Kapacita

Maximálně 16 osob

Odborný garant

PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA


Obsah kurzu

  • Fyziologický vývoj řeči
  • Odchylky ve vývoji řeči- jejich projevy a příčiny
  • Seznámení se základními pojmy
  • Základy prevence a jejich aplikace u patlavosti
  • Specifika přístupu k dětem s patlavostí (dyslalií)
  • Metody a postupy rozvíjení funkcí hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky 
  • Rozvíjení sluchového vnímání, rozlišování zvuků a rytmu v pedagogické praxi
  • Prolínání odborných metod mezi jednotlivými výukovými hodinami
  • Specifika přístupu k bilingvním dětem
  • Video a audio ukázky a jejich rozbor

Přihláška na kurz

Údaje o účastníkovi

Místo pro poznámku

Účastník kurzu dává svůj souhlas k tomu, aby společnost zpracovávala a uchovávala osobní údaje uchazeče obsažené v této přihlášce,  a to za účelem realizace příslušného stáže. Účastník kurzu dále potvrzuje, že byl:

a/ informován o podmínkách zpracování a uchovávání jeho osobních údajů společností ve smyslu ust. par. 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ust. čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 

b/ poučen o svých právech subjektu údajů dle citovaných právních předpisů.

11 volných míst / 16 celkem