Myofunkční terapie


Lektorka

Mgr. Radka Florianová

Místo

Soukromá klinika LOGO s.r.o.
Multifunkční místnost 
Vsetínská 20, Brno

Cena

500,- Kč

Hodinová dotace

5 učebních hodin

od 13.00 do 17.00

Kapacita

Maximálně 20 osob

Odborný garant

PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA


Obsah kurzu

  • Úvod do problematiky diagnózy
  • Seznámení s diagnostickými postupy
  • Praktické ukázky terapie (videoukázky)
  • Kazuistiky konkrétních pacientů

Účastník kurzu dává svůj suhlas k tomu, aby společnost zpracovávala a uchovávala osobní údaje uchazeče obsažené v této přihlášce, a to za účelem realizace příslušené stáže. Účastník kurzu dále potvrzuje, že byl:

a/ informován o podmínkách zpracování a uchovávání jeho osobních údajů společnosti ve smyslu ust. par. 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ust. čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů,

b/ poučen o svých právech subjektu údajů dle citovaných právních předpisů

Kapacita události je již vyčerpána