Neurologické poruchy řeči


Přednášející

Prof. MUDr. Martin Bareš
MUDr. Jan Vybíhal
Ph.D., Mgr. Martina Loureiro

Termín

20.9. a 18.10.2019

Místo

Soukromá klinika LOGO s.r.o.
Multifunkční místnost
Vsetínská 20, Brno

Cena

1900,- Kč

Hodinová dotace

13 učebních hodin

Kapacita

Maximálně 20 osob

Odborný garant

PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

Akreditovaný kurz MZČR, kredity:

AKL ČR


Obsah kurzu

 • fyziologie a anatomie CNS
 • vývoj, poruchy vývoje a onemocnění CNS
 • základní diagnostické a diferenciálně diagnostické terapie a postupy
 • fatické poruchy, kognitivní poruchy, poruchy řečové komunikace v důsledku traumat 
 • hlavy
 • degenerativní onemocnění CNS, poruchy řeči u dg. Demence, Azheimerova nemoc, 
 • Parkinsonova nemoc, Sclerosis multiplex, extrapyramidové poruchy, Epilepsie,     
 • Schizofrenie
 • přehled vyšetřovacích a terapeutických postupů
 • biologie stárnutí, fyziologie a patofyziologie smyslových orgánů
 • praktické ukázky

Přihláška na kurz

Údaje o účastníkovi

Místo pro poznámku

Účastník kurzu dává svůj souhlas k tomu, aby společnost zpracovávala a uchovávala osobní údaje uchazeče obsažené v této přihlášce,  a to za účelem realizace příslušného stáže. Účastník kurzu dále potvrzuje, že byl:

a/ informován o podmínkách zpracování a uchovávání jeho osobních údajů společností ve smyslu ust. par. 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ust. čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 

b/ poučen o svých právech subjektu údajů dle citovaných právních předpisů.

1 volných míst / 20 celkem