Neverbální komunikace

Výcvik v komunikačních technikách

  • Možnosti účinného využití jejích složek v praxi ( přesvědčivost, schopnost zaujmout apod. )
  • zvládání řeči těla - techniky sebekontroly během projevu
  • gestikulace
  • proxemika - vysvětlení pojmu
  • posturologie - správné držení těla, správné postoje
  • praktický nácvik - modelové situace

Taktika a strategie úspěchu

  • asertivita a „umění říkat ne"
  • asertivní dovednosti - empatická asertivita
  • možnosti obrany vlastní integrity, zdravá argumentace a techniky sebeprosazení
  • vyjednávání, zvládnutí vypjatých situací

Termíny kurzů komunikačních dovedností po individuální domluvě. Nabízíme Vám možnost uspořádat kurzy v termínu a v místě, které Vám vyhovuje. 

Kontakt pro dotazy

Andrea Boučková Langerová
logoeduka@logoped.cz
tel.: 543 420 661

Přihláška na kurz

Údaje o účastníkovi

Místo pro poznámku

Účastník kurzu dává svůj souhlas k tomu, aby společnost zpracovávala a uchovávala osobní údaje uchazeče obsažené v této přihlášce,  a to za účelem realizace příslušného stáže. Účastník kurzu dále potvrzuje, že byl:

a/ informován o podmínkách zpracování a uchovávání jeho osobních údajů společností ve smyslu ust. par. 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ust. čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 

b/ poučen o svých právech subjektu údajů dle citovaných právních předpisů.

Kapacita události je již vyčerpána