Přístup k dětem s ADHD


Přednášející

prim. MUDr. Jan Všetička - lékař psychiatrie
Mgr. Marie Aujezdská – psycholog
Mgr. Martina Mokrá - logoped

Místo

Soukromá klinika LOGO s.r.o.
Multifunkční místnost 
Vsetínská 20, Brno

Cena

1250,- Kč

Hodinová dotace

7 učebních hodin

Kapacita

Maximálně 16 osob

Odborný garant

PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA


Obsah kurzu

 • Co je ADHD/ADD, epidemiologie a etiologie 
 • Doporučený pedagogicko-psychologický přístup
 • Následky ADHD, a ADHD v dospělosti
 • Spolupráce psychologa – pedagoga ve školském zařízení – rodiče
 • Časový průběh ADHD – jak jde s věkem
 • Metody práce s dětmi s ADHD
 • Jak komunikovat s rodičem dítěte
 • Individuální přístup u ADHD
 • Pedagogická metodika  práce s dítětem s ADHD dítětem ve školském zařízení       
 • Formy práce s dětmi s hyperaktivitou
 • Jednotlivé ukázky kazuistik

Přihláška na kurz

Údaje o účastníkovi

Místo pro poznámku

Účastník kurzu dává svůj souhlas k tomu, aby společnost zpracovávala a uchovávala osobní údaje uchazeče obsažené v této přihlášce,  a to za účelem realizace příslušného stáže. Účastník kurzu dále potvrzuje, že byl:

a/ informován o podmínkách zpracování a uchovávání jeho osobních údajů společností ve smyslu ust. par. 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ust. čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 

b/ poučen o svých právech subjektu údajů dle citovaných právních předpisů.

16 volných míst / 16 celkem