Testy v klinické logopedii


Přednášející

prim. PhDr. Petr Staníček.

Mgr. Dana Zemčíková

Termín

5.6.-6.6.2020

Místo

Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno

Cena

2200,- Kč

Hodinová dotace

14 učebních hodin

Kapacita

Maximálně 20 osob

Odborný garant

PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

Akreditovaný kurz MZČR, kredity:

AKL ČR


Obsah kurzu

Vyšetřovací testy v logopedii dle sazebníku zdravotních pojišťoven:

 • Test 3F
 • Token test
 • Hodnocení fonematického sluchu předškolních dětí
 • Heidelberský test vývoje řeči H.S.E.T
 • Test aktivní mimické psychomotoriky dle Kwinta
 • Test laterality

 • Test jemné motoriky dle Ozereckého
 • Zkouška sluchové diferenciace - WM
 • Zkouška sluchov = analýzy a syntézy - SAS
 • MASTcz
 • Test zrakového vnímání dle Felcmanové

Přihláška na kurz

Údaje o účastníkovi

Místo pro poznámku

Účastník kurzu dává svůj souhlas k tomu, aby společnost zpracovávala a uchovávala osobní údaje uchazeče obsažené v této přihlášce,  a to za účelem realizace příslušného stáže. Účastník kurzu dále potvrzuje, že byl:

a/ informován o podmínkách zpracování a uchovávání jeho osobních údajů společností ve smyslu ust. par. 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ust. čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 

b/ poučen o svých právech subjektu údajů dle citovaných právních předpisů.

Kapacita události je již vyčerpána