Vývojová dysfázie


Přednášející

Doc. Olga Dlouhá, CSc., Mgr. Barbora Lichorobiec, Mgr., Mgr. Eva Horáčková

Termín

13. – 14.11.2020

Místo

Soukromá klinika LOGO s.r.o.
Multifunkční místnost 
Vsetínská 20, Brno

Cena

2400,- Kč

Hodinová dotace

13 učebních hodin

Kapacita

Maximálně 20 osob

Odborný garant

PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

Akreditovaný kurz MZČR, kredity:

AKL ČR


Obsah kurzu

 • Vývojová stádia řeči
 • Patologie řečového vývoje
 • Základy příbuzných lékařských a nelékařských vyšetření – neurologie, foniatrie, 
 • psychologie, vyšetření dětské kresby
 • Diagnostika a diferenciální diagnostika
 • Metodické postupy vývojové dysfázie
 • Základní diagnostický materiál a využití testů (vyšetření fonematického sluchu dle 
 • Škodové, Vyšetření  jemné motoriky jazyka dle Kvinta, Zkouška sluchové analýzy a syntézy – SAS)
 • Spolupráce s klinickým psychologem, neurologem při reedukaci 
 • Vývojové dysfázie, spolupráce s rodinou klienta
 • Metodika logopedické terapie individuální a skupinové
 • Praktické ukázky

Přihláška na kurz

Údaje o účastníkovi

Místo pro poznámku

Účastník kurzu dává svůj souhlas k tomu, aby společnost zpracovávala a uchovávala osobní údaje uchazeče obsažené v této přihlášce,  a to za účelem realizace příslušného stáže. Účastník kurzu dále potvrzuje, že byl:

a/ informován o podmínkách zpracování a uchovávání jeho osobních údajů společností ve smyslu ust. par. 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ust. čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 

b/ poučen o svých právech subjektu údajů dle citovaných právních předpisů.

Kapacita události je již vyčerpána