Základy zdravotnické legislativy


Přednášející

JUDr. Petr Smejkal

JUDr. Soňa Matochová

Termín

13.3.2020

Místo

Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno

Cena

1450,- Kč

Hodinová dotace

9 učebních hodin

Kapacita

Maximálně 20 osob

Odborný garant

PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

Akreditovaný kurz MZČR, kredity:

AKL ČR


Obsah kurzu

  • Lékařská etika. Práva a povinnosti pacientů, informovaný souhlas. Eutanázie aj.
  • Komuniakce s problémovými pacienty
  • Organizace a řízení zdravotnictví, financování zdravotní péče
  • Informace o základních zákonných a provádějících předpisech ve zdravotnictví
  • Systém všeobecného zdravotního pojištění. Vztah lékař a pojišťovny.

  • Druhy, formy a právní postavení zdravotnických zařízení
  • Personální řízení (Zákonník práce, komunikace s ekonomickými institucemi - daňové přiznání, evidence majetku, finanční toky)
  • Povinnsoti zdravotnických pracovníků, práva a povinnosti, vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací, zejména postup lege artis, mlčenlivost
  • Právní odpovědnost ve zdravotnictví

Přihláška na kurz

Údaje o účastníkovi

Místo pro poznámku

Účastník kurzu dává svůj souhlas k tomu, aby společnost zpracovávala a uchovávala osobní údaje uchazeče obsažené v této přihlášce,  a to za účelem realizace příslušného stáže. Účastník kurzu dále potvrzuje, že byl:

a/ informován o podmínkách zpracování a uchovávání jeho osobních údajů společností ve smyslu ust. par. 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ust. čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 

b/ poučen o svých právech subjektu údajů dle citovaných právních předpisů.

Kapacita události je již vyčerpána