Testy v klinické logopedii

Přednášející: PhDr. Petr Staníček, Mgr. Adam Čmiel, Mgr. et Mgr. Michaela Bobáková, Mgr. Dana Zemčíková, Mgr. Veronika Dvořáková, DiS.

Místo: Soukromá klinika LOGO s. r. o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, 639 00, Brno

Cena:  3 200,- Kč

Hodinová dotace: 14 učebních hodin

Kapacita: maximálně 20 osob

Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

Akreditovaný kurz MZČR, kredity: AKL ČR

Program kurzu:

Testy užívané v klinické logopedii

 • Balbutiogram
 • Diagnostika jazykového vývoje /Smolík
 • Wepmann Matějček
 • SAS
 • Test zrakového vnímání dle Felcmanové
 • Vývojový test zrakového vnímání Frostigové
 • Hodnocení fonematického sluchu u předškolních dětí
 • Zkouška jazykového citu
 • Test izolovaných orálních pohybů

                    Testy užívané v klinické psychologii

 • Vyšetření kresby lidské postavy
 • Vyšetření laterality
 • Vyšetření kognitivních funkcí
 • Test ADOS-2           

                  Testy užívané v ergoterapii

 • MABC 2   

Přihláška na kurz

Údaje o účastníkovi

Místo pro poznámku

Účastník kurzu dává svůj souhlas k tomu, aby společnost zpracovávala a uchovávala osobní údaje uchazeče obsažené v této přihlášce,  a to za účelem realizace příslušného stáže. Účastník kurzu dále potvrzuje, že byl:

a/ informován o podmínkách zpracování a uchovávání jeho osobních údajů společností ve smyslu ust. par. 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ust. čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 

b/ poučen o svých právech subjektu údajů dle citovaných právních předpisů.

Kapacita události je již vyčerpána