Testy v klinické logopedii

Vyšetřovací testy v logopedii, dle sazebníku zdravotních pojišťoven:

·       Test 3F

·       Token test

·       Hodnocení fonematického sluchu předškolních dětí

·       Heidelberský test vývoje řeči H.S.E.T.

·       Test aktivní mimické psychomotoriky dle Kwinta

·       Test laterality

·       Test jemné motoriky dle Ozereckého

·       Zkouška sluchové diferenciace – WM

·       Zkouška sluchov= analýzy a syntézy - SAS

·       MASTcz

·       Test zrakového vnímání dle Felcmanové

·       MABC 2                                     

Místo

Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno

Cena

2200,- Kč

Hodinová dotace

 14 učebních hodin

Odborný garant

PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

Akreditovaný kurz MZČR, kredity: AKL ČR

Přihláška na kurz

Údaje o účastníkovi

Místo pro poznámku

Účastník kurzu dává svůj souhlas k tomu, aby společnost zpracovávala a uchovávala osobní údaje uchazeče obsažené v této přihlášce,  a to za účelem realizace příslušného stáže. Účastník kurzu dále potvrzuje, že byl:

a/ informován o podmínkách zpracování a uchovávání jeho osobních údajů společností ve smyslu ust. par. 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ust. čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 

b/ poučen o svých právech subjektu údajů dle citovaných právních předpisů.

Kapacita události je již vyčerpána