Získaná dysfágie u dospělých

Přednášející: Mgr. Simona Hlaváčová

Termín: 26.11.2021

Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., kurz proběhne on-line

Cena: 1700,- Kč

Hodinová dotace: 9 učebních hodin

Kapacita:         maximálně 20 osob

Odborný garant:        PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

Akreditovaný kurz MZČR, kredity: AKL ČR

  • Anatomie a fyziologie polykání
  • Etiologie a prevalence získaných poruch polykání u dospělých
  • Důsledky dysfagie
  • Diagnostika dysfagie
  • Terapie dysfagie
  • Specifika dysfagie u vybraných onemocnění
  • Názorné ukázky, rozbory videonahrávek

Informace na webu: www.moje-klinika.cz/kurzy-logopedie

Přihlašování na vypsané kurzy: www.moje-klinika.cz/vzdelavani

Kontakt pro dotazy: Andrea Boučková Langerová, logoeduka@logoped.cz

Přihláška na kurz

Údaje o účastníkovi

Místo pro poznámku

Účastník kurzu dává svůj souhlas k tomu, aby společnost zpracovávala a uchovávala osobní údaje uchazeče obsažené v této přihlášce,  a to za účelem realizace příslušného stáže. Účastník kurzu dále potvrzuje, že byl:

a/ informován o podmínkách zpracování a uchovávání jeho osobních údajů společností ve smyslu ust. par. 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ust. čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 

b/ poučen o svých právech subjektu údajů dle citovaných právních předpisů.

Kapacita události je již vyčerpána