Rehabilitace

Rehabilitační procedury prováděné diplomovanými fyzioterapeuty individuální i skupinovou formou. Rehabilitační péče může být hrazena zdravotní pojišťovnou nebo přímou úhradou - můžete si tak domluvit individuální termín na baňkování, masáže a další rehabilitační procedury.

Lana

Rehabilitační lékař

Rehabilitační vyšetření odborným lékařem se zaměřením na tělovýchovu, včetně doporučení jednotlivých procedur - reflexní i klasické masáže, hydromasáže, vodoléčby, cvičení v bazénu, léčebné tělesné výchovy, cvičení na velkých míčích, relaxační cvičení, synergetické reflexní terapie. Pod vedením odborného lékaře provádí naši fyzioterapeuté široké spektrum rehabilitačních procedur, např. vodoléčbu se světelnou terapií, léčebný tělocvik, elektroléčbu. Speciální terapeutické techniky - Vojtovu metodu, míčkování, reflexní masáže a jiné.

Rehabilitační kroužky

Soukromá klinika LOGO s. r. o. pořádá pro své pacienty rehabilitační kroužky. Konají se v průběhu celého školního roku. Pokud chcete zjistit více o našich kroužcích, tak navštivte prosím sekci Rehabilitační kroužky. Naše kroužky se zabývají formováním postavy (cvičit a pracovat na změně svého životního stylu), zdravým pohybem pro děti (kde se snažíme odstraňovat vadné držení těla, zvýšit pohybovou aktivitu a kondici dětí) a nebo například cvičením nejen pro pacienty s bolestmi zad, ale i pro pacienty po výhřezu ploténky.

Komplexní terapie pro pacienty po cévní mozkové příhodě

Pacienti po cévní mozkové příhodě trpí nejen poruchou pohybového aparátu, ale i poruchou dovedností a řečovými poruchami. Soukromá klinika LOGO s.r.o. připravila pro tyto pacienty komplexní program, který jim pomůže k rychlému návratu do běžného života. Program zahrnuje vyšetření neurologické a rehabilitační, psychologickou podporu a logopedickou péči. Pacientům můžeme zajistit konzultace se sociálními pracovníky Občanského sdružení LOGO, kteří pomohou s řešením složitých sociálních situací. Rodinným příslušníkům osob trpících poruchami komunikace je poskytováno odborné poradenství, tzn. jakým způsobem svého člena rodiny podporovat a pomáhat mu s nápravou řeči.

Léčebná tělesná výchova Klappovo lezení - kvadrupedální lokomoce Baňkování
Laser Akrální koaktivační terapie (R. Brunkow) Cvičení na velkých míčích, overballech a nestabilních plochách
Vodoléčba a fyzikální terapie Kineziotejping Elektroléčba
Terapie dle Mojžíšové SU-JOK Magnetoterapie
Perličková koupel Podvodní masáž Rebox
Terapie bazálními programy a podprogramy Klasická masáž Ergoterapie
  Reflexní masáž  

Léčebná tělesná výchova

Prováděná skupinovou i individuální formou, zaměřená na nácvik správného držení těla, nápravu plochonoží, posilování oslabených svalů, strečink na svaly zkrácené. Využíváme při nich různé terapeutické pomůcky.

Léčebná tělesná výchova je zaměřená:

 • na správné držení těla
 • na nápravu skolios
 • na nápravu plochonoží
 • proti bolestem zad
 • cvičení na velkých míčích a overballech
 • na posilování a strečink
 • na cvičení po úrazech
 • na cvičení po cévních mozkových příhodách
 • na cvičení po operacích meziobratlových plotének
 • celková kondiční cvičení

 • cvičení proti bolestem zad

Laser

Dosahuje lepších terapeutických výsledků než ostatní zdroje světelného záření. Jeho uplatnění je všude tam, kde nacházíme potřebu regenerace, tišení bolesti a hojení. Účinek biostimulační, protizánětlivý a analgetický.. Využití: bolesti svalů, bolesti kloubů a šlach, poúrazové stavy, úponové bolesti, patní ostruha.

Vodoléčba a fyzikální terapie

Provádíme perličkové koupele, podvodní masáže, hydromasáže celého těla s využitím multifunkčního hydroterapeutického boxu, střídavé nožní koupele, vířivé koupele horních i dolních končetin.

 • klasické a reflexní masáže
 • měkké techniky
 • perličkové koupele, podvodní masáže
 • skotské střiky, střídavé nožní koupele
 • turecká parní lázeň
 • rašelinové obklady
 • elektroléčba

Terapie dle Mojžíšové

Metoda pro léčbu funkční ženské sterility. Zabývá se zejména péčí o svalovinu pánevního dna, která v případě zvýšeného napětí může nepříznivě ovlivňovat funkci dělohy, vejcovodů a pochvy. Dále upravuje postavení jednotlivých segmentů těla a páteře. Součástí je i cvičební jednotka, kterou je nutno pro správný efekt terapie 2x denně procvičovat. Metoda je velmi účinná i pro ovlivnění bolestí páteře, menstruačních bolestí a dalších nepříznivých stavů.

Perličková koupel

Je prováděna ve speciální vaně s provzdušňovacími tryskami ve vodě o teplotě 36-38 st.C. Zlepšuje celkové prokrvení těla, na kůži působí jemně masážně, má sedativní a uvolňující účinky, podporuje srdeční činnost a krevní oběh, zlepšuje dýchání. Indikace: nemoci pohybového aparátu, neurózy, nespavost, neurologické onemocnění, poúrazové stavy, stavy po CMP.

Terapie Bazálními programy a podprogramy

Terapeutický koncept vycházející z poznatků o vývoji lidské hybnosti a tyto poznatky aplikuje v terapii. Uplatnění nachází především v terapii pacientů s úrazy míchy, ale jde velmi dobře využít i pro bolesti pohybového aparátu, bolestivá ramena, vadné držení těla, výhřezy plotének a další. Terapie se provádí v pozicích, které odpovídají polohám těla během vývoje v prvním roce života a prostřednictvím stimulů spouštíme bazální programy hybnosti, které již dříve v naší hybnosti obsaženy byly, ale vlivem špatných pohybových stereotypů, špatného držení těla apod. se změnily či vytratily. Základním předpokladem k úspěšné terapii je, že pacient chce sám zlepšit svůj stav, terapeut je mu zkušeným průvodcem.

Klappovo lezení - kvadrupedální lokomoce

Léčebná i kondiční metoda pro bolesti pohybového aparátu, bolestivá ramena, vadné držení těla, skoliózy a další. Prostřednictvím lezení po čtyřech dochází k aktivaci trupových stabilizátorů, k mobilizaci obratlů, křížokyčelních kloubů, hlavových kloubů a k protažení a zároveň posílení svalů. Učíme pacienta vnímat polohu jednotlivých segmentů těla, aktivně s nimi pracovat a korigovat křivku páteře, to vše ve spolupráci s dechovou mechanikou. Metoda vhodná i jako kondiční cvičení a kompenzační cvičení pro sportovce.

Akrální koaktivační terapie (R. Brunkow)

Speciální fyzioterapeutický koncept, jehož cílem je stabilizace napřímeného postavení páteře a vyvážení aktivity předních a zadních svalových řetězců probíhajících celým naším tělem. Tohoto je dosaženo především vzpěrem na funkčně nastavených akrech ( periferních částech dorních a dolních končetin ).

Kineziotejping

Kineziotejpy jsou elastické bavlněné pásky různých barev, jejichž váha a tloušťka je srovnatelná s lidskou kůží. Tejp propouští vzduch, vlhkost a je na něm speciálně naneseno vysoce hypoalergenní akrylátové lepidlo. Tyto vlastnosti umožňují několikadenní nošení. Aplikací speciálních tejpů dochází k několika účinkům na lidské tělo. Funkčnost tejpů spočívá především ve zvýšené cirkulaci přímo pod tejpem a následné zvýšení látkové výměny. Účinky kineziotejpu jsou stimulace a regulace svalového napětí, reflexní ovlivnění podkoží, svalů, obnovení fyziologické funkce pohybového aparátu, ovlivnění lymfatického systému, podpoření samoléčebného procesu tkání, zmírnění otoků, korekce jizev.

Měkké a mobilizační techniky

Cílené ošetření měkkých tkání tj. kůže, podkoží, sval, a uvolnění kloubních blokád. Měkkými a mobilizačními technikami ošetřujeme konkrétní bolestivé místo a rovněž přeneseně můžeme ovlivnit daný problém díky ošeření zřetězených blokád či svalových spasmů.

SU-JOK

Jihokorejský akupunkturní a akupresurní systém, který umožňuje diagnostikovat a léčit potíže pohybové i interní. Využívá oblastí podobnosti tělesných segmentů a orgánů na rukou ( su = ruka ) a nohou ( jok = noha ). Je velice nápaditý co se týče léčebných prostředků - využívá tlaku prstů (manupresura ), aplikace jehel ( akupunktura ), magnetů, masážních stimulátorů a dokonce i semen rostlin.

Podvodní masáž

Je prováděna paprsky vody v lázni o teplotě 36-38 st. C. Speciální hydromasážní vana je opatřena množstvím trysek směřovaných na části těla nejvíce postižené napětím, špatným krevním oběhem a ztuhlými svaly. Provádí se u onemocnění pohybového aparátu, při omezení pohyblivosti páteře a svalů po úrazech, stavy po operacích, svalové atrofie.

Individuální a skupinová léčebná tělesná výchova

Cvičení dle různých diagnóz např. k odstranění vadného držení těla, na podporu nožní klenby, dechová cvičení, u bolestí zad a kloubů, cvičení u poúrazových stavů, po CMP, u dětí s DMO, cvičení na korekci nadváhy, celková kondiční cvičení apod.

Cvičení na velkých míčích, overballech a nestabilních plochách

Tato cvičení jsou zaměřena zejména na posílení hlubokého stabilizační systému páteře a nosných kloubů.

Elektroléčba

Je fyzikální terapie, která využívá aplikace nejrůznějších elektrických proudů a impulsů na organismus. Vlivem elektroterapie dochází k lokálnímu zvýšení teploty tkání a tím navozujeme zlepšení metabolismu, zvyšujeme propustnost kapilár, zlepšujeme prokrvení a navozujeme svalovou relaxaci, zlepšujeme regenerační schopnosti tkání, urychluje vstřebávání otoků a hematomů.

Ultrazvuk

Je mechanické vlnění, které zvyšuje lokální prokrvení, zvyšuje propustnost kapilár, příznivě ovlivňuje látkovou výměnu, působí spasmolyticky a také zlepšuje regenerační schopnost tkání. Nejčastěji se užívá při akutních i chronických bolestech zad.

Magnetoterapie

Patří mezi moderní progresivní metody současné medicíny. Pulzní magnetické pole urychluje proces regenerace, potlačuje bolesti a záněty, v kloubech zvyšuje produkci kloubního mazu, uvolňuje svalové spazmy. Tento proces má rozhodující význam pro látkovou výměnu ve všech tělesných tkáních.

Rebox

Elektrické proudy jsou aplikovány přes kůži do léčené oblasti dotykem elektrody. Reboxové proudy ovlivňují tkáň v oblasti asi 1,5 cm od bodu dotyku. Rebox má účinek analgetický (snížení bolestivosti), zvyšuje mikrocirkulaci krve a lymfy a působí na uvolnění svalů - myorelaxační účinek. Indikace: bolesti zad a kloubů), bolesti vazů, distorze kloubů, poúrazové stavy.

Ergoterapie

Ergoterapie je léčebná metoda. Název ergoterapie pochází z řeckého ergon (práce) a therapia (léčení). Jde o nácvik činností - aktivit s cílem pomoci klientovi, aby se stal zcela samostatným a soběstačným v osobním, pracovním i společenském životě. Pacienti se pod dohledem zkušených terapeutů učí znovu stát nezávislými na ostatních lidech po tom, co se například vlivem úrazu snížila jejich pohyblivost. V rámci ergoterapie jde zejména o výcvik soběstačnosti a nácvik jemné motoriky (úchopových schopností ruky) při všech činnostech každodenní potřeby.

Ergoterapie pomáhá udržet kvalitu života

Ergoterapie je zaměřena nejen na samotný nácvik cílených činností - osobní hygieny, vaření, psaní, ale také na vytrvalost klienta, zvýšení jeho odolnosti vůči zátěži, zlepšení koordinace, vnímání, komunikační schopnosti (nácvik psaní, řeči, paměťová cvičení a další). Ergoterapeut provádí terapii pacienta (při potřebě) s použitím kompenzačních pomůcek. O všech pomůckách ho odborně informuje a radí mu v jejich používání.

Základní myšlenkou ergoterapie je pomoci pacientovi zvýšit nebo udržet kvalitu jeho života a naučit ho znovu být co nejméně závislým na cizí pomoci - být samostatným.

Odborné poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek a bezbariérovosti bydlení provádí ergoterapeuté a fyzioterapeuté před propuštěním pacienta v rámci závěrečných instruktáží.

SunBall - „Cvičení je hra- hra je cvičení"

SunBall představuje kombinaci fyzického a mentálního tréninku a je určen pro děti i dospělé. Pomáhá v rámci celkové rehabilitace a ergoterapie a je vhodným nástrojem při poruchách pozornosti, neurologických a poúrazových stavech (př. ADHD, OVŘ, DMO, CMP, aj.).

SunBall je malý míček (též overball), který udržuje konstantní tlak v míčku. Zpracovává data ze senzorů a komunikuje s počítačem. Tento systém přináší interaktivitu do rukou pacienta i terapeuta. SunBall umožňuje míčkem ovládat cvičební aplikace, pacienta motivovat a díky datům získávat větší přehled o procesu terapie. Data ze cvičení představují aplikovaná síla, celkový čas a energetická náročnost. Pacient i terapeut mají možnost ihned hodnotit výsledky cvičení a díky monitoringu získat větší přehled a zlepšení výkonů pacienta.

Cíle při využití SunBallu:

 • rychlejší rozvoj svalové síly a koordinace
 • důležité parametry pro vytvoření funkčních pohybových stereotypů
 • využití koordinace oko-ruka, ruka- míček
 • udržení pozornosti u cílené aktivity

Ceník:
Poukaz na 10x10 minut (10 sezení + 1 zdarma) 800 kč
Poukaz na 10x20 minut (10 sezení + 1 zdarma) 1600 kč
Poukaz na 10x30 minut (10 sezení + 1 zdarma) 2400 kč
Jednotlivé sezení 10 minut 80 kč / 20 minut 160 kč / 30 minut 240kč

Je možné se kdykoliv objednat na ergoterapii a domluvit si individuální termín. Terapii se SunBallem vede: Bc. Andrea Čapková, ergoterapeut v příjemném protředí Soukromé kliniky LOGO s.r.o., Vsetínská 20 v Brně

Masáže

Na naší klinice můžete využít služeb specializovaného maséra, který se postará o nápravu Vašich potíží a pomůže Vám zlepšit tělesnou kondici a zrelaxovat vaše tělo v dnešní hektické době.

Jeho služeb můžete využít v následujících oblastech:

 • Sportovní masáž
 • Klasická masáž
 • Reflexní masáž
 • Baňkování
 • Manuální lymfodrenáž horních a dolních končetin
 • Masáž lávovými kameny
 • Kosmetická masáž (masáž obličeje)

V případě klasické a sportovní masáže se jedná o masáže zad, šíje, horních a dolních končetin.
K našmu specializovanému masérovi se můžete objednat na recepci kliniky nebo telefonicky na čísle 543 420 666.

Klasická masáž

Zaměřují se na uvolnění svalů a celkové uvolnění těla. Účinky: zvýšení prokrvení, normalizace napětí kůže, uvolnění svalového napětí a bolesti, urychlení vyprazdňování povrchových žil a lymfatických cest, zvýšení sekrece potních žláz, relaxace svalová i psychická. Indikace: u poúrazových a pooperačních stavech, chronických revmatických chorob, u chronických chorob dýchacího systému, při bolestech pohybového aparátu.

Cena: 500 Kč 60 minut

Cena: 300 Kč 30 minut

Reflexní masáž

Manuální technika působící přes reflexní body na povrchu těla a ve svalech na vnitřní orgány a tím lze ovlivnit jejich činnost. . Účinky: zlepšení prokrvení, zlepšení činnosti hluboko uložených orgánů a tkání, odstranění bolestí pohybového aparátu.

Baňkování

Je léčebná metoda využívající skleněných kulovitých baněk.. Působením podtlaku se odsávají z těla škodlivé látky . Masážní baňkou se zvýší cirkulace krve a lymfy a tím dochází k okysličení bolestivých míst. Následně se odplavují škodliviny a zlepšuje se látková výměna v okolí ošetřovaného místa a dochází k uvolnění hlubokých svalových struktur.

Cena: 300 KčNaše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »