Aktuality

  • 09 11 2016

    Jan Mühlfeit a Kateřina Novotná - Odemykání dětského potenciálu

    Soukromá klinika LOGO s.r.o. podporuje jednotlivce i skupiny, kteří se snaží pomáhat lidem a projekty, které mají smysl. Zkušený globální manažer Jan Mühlfeit strávil 22 let v Microsoftu a spolupracoval s nejlepšími lídry a mysliteli globálního světa. Spolu s Kateřinou Novotnou nyní příchází s novým formátem semináře pro rodiče a jejich děti.

  • 09 11 2016

    Nabídka kurzů na 1. pololetí 2017

    Soukromá klinika LOGO s.r.o. Vám pro první pololetí roku 2017 přináší nabídku kurzů pro logopedy a pro pedagogické pracovníky v mateřských školách.

Více aktualit »

Co Vás zajímá

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 296 150 650
Mobil: 603 484 077
Mobil:

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233


Černá Pole, Merhautova 118
Tel.:545 214 844
Líšeň - poliklinika Horníkova 34
Tel.: 544 134 134

Více informací o klinice
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 516 426 426

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 547 231 999

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Co je to logopedie?

Logopedie je odvětví speciální pedagogiky, které se zabývá poruchami komunikace a vadami řeči, sluchu a hlasu. Logopedie se specializuje i na zdravotnickou logopedii, která řeší převážně těžké logopedické vady. V logopedických poradnách se také setkáváme s problémy, jako je koktavost, brebtavost, opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie. V dospělém věku na logopedii řešíme obvykle problematiku poruch řeči po úrazech a cévních mozkových příhodách. V současné době přibývá logopedických vad, a proto je důležité sledovat vývoj řeči malých dětí. Samozřejmostí je u nás tedy i dětská logopedie. Logoped musí mít vysokoškolské vzdělání v oboru Speciální pedagogiky zakončené státní zkouškou z logopedie a surdopedie. Klinický logoped má odborné vzdělání a je oprávněn k tomu, aby spolupracoval s celou řadou další odborníků, především z oblasti medicíny.